Bilans 2017 roku w Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej

Zakończenie roku, to czas bilansów. Niewiele jest takich parafii w Polsce, które mogą powiedzieć, że jej wierni praktykują w stu procentach. Tak jest u nas, jeżeli chodzi o praktyki niedzielne. Niedzielna Eucharystia gromadzi około 1100 wiernych na 2200 mieszkańców Woli Mieleckiej.


W mijającym roku udzielonych zostało w naszej parafii 30 chrztów, 20 chłopców i 10 dziewczynek.
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 18 parafian, 15 kobiet i 3 mężczyzn. >>więcej<<
Sakramentalne TAK powiedziało w naszej parafii 5 par.
Sakrament bierzmowania przyjęło 29 młodych katolików,
Komunię świętą przyjęło po raz pierwszy 21 dzieci.
Rozdaliśmy także w czasie wszystkich Mszy świętych  52 000 Komunii świętych.

Budowa kościoła
Jeżeli chodzi o sprawy materialne to koncentrują się one wokół wznoszonej nowej świątyni.
Doprowadzone zostały do niej media; prąd, woda, kanalizacja ściekowa i deszczowa.
Wykonana została duża część instalacji grzewczej.
Otynkowaliśmy całe zaplecze nowego kościoła wraz z prezbiterium i sufitami.
Odmalowana także została nasza kaplica wraz z zapleczem.

Koszty wykonanych robót i materiałów to 350 000 złotych.
W ciągu minionego roku dzięki Bożej opiece oraz życzliwości waszej i licznych ofiarodawców z poza parafii udało nam się uskładać 410 000 złotych.
Rok kończymy na plusie kwotą 60 000 złotych.

Za te pieniądze oraz ofiary z kolędy pragniemy zakupić cegłę na elewację ścian wnętrza naszej świątyni.


 ZOBACZ nowe zdjęcia z budowy kościoła w 2017 roku >>[ ZOBACZ FOTO]<<


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/