Archiwum 2009

Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną

Na początku lipca 2009 roku rozpoczęto pierwszy etap inwestycji Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej o część przedszkola z częścią dydaktyczną. Gmina przekazała wykonawcy teren pod budowę przedszkola, koszt  inwestycji to 233 042,75 zł, obejmuje wybudowanie budynku wraz z zadaszeniem do dn. 30 listopada 2009 roku. Okna tynki i wyposażenie budynku to drugi etap budowy. Przedszkole ma rozpocząć swoją działalność od pierwszego września 2010 roku.

Test wiedzy o BHP w rolnictwie

Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń powodujących wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia.W1995 roku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników, zostały ustanowione „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym ", jako zalecenia dotyczące wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób pracujących oraz sposobu wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą. W 2007 roku wypadkom przy pracy rolniczej uległo ogółem 28 tysięcy osób, a 94 poniosło śmierć.

Wola Mielecka do ... Mielca po co i dla kogo?

Wiele obaw i kontrowersji budzi propozycja przyłączenia Woli Mieleckiej do miasta. Mieszkańcy wsi obawiają się wyższych podatków, utraty unijnych dotacji.

Wola Mielecka jest drugą po Chorzelowie wsią, w której żyje najwięcej mieszkańców Gminy Mielec. Pojawiająca się w ostatnim czasie propozycja powiększenia granic Mielca o tą miejscowość budzi niepewność wśród miejscowej społeczności.

Gminny konkurs poezji i pieśni patriotycznej

Patriotycznie w Woli Mieleckiej, Dom Strażaka w Woli Mieleckiej  13 listopada 2009 r. godz.10.00.
Patriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana została w wierszach, listach, nowelach i pieśniach.

Święto Niepodległości w Chorzelowie

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęły się mszą dziękczynną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Chorzelowie. Po jej zakończeniu zebrani w kościele obejrzeli montaż słowno-muzyczny „Pamięć” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Konkurs „Literatura i dzieci - Nasze marzenia"

Ze względu na fakt, że budynek Ośrodka Kultury w Chorzelowie przechodzi gruntowny remont, w Domu Strażaka w Woli Mieleckiej odbyły się eliminacje gminne konkursu „Literatura i dzieci - Nasze marzenia", organizowanego przez WDK w Rzeszowie.