Archiwum 2009

Powołanie Parafii pw. Bożej Opatrzności

1 stycznia 2009 roku Biskup tarnowski Wiktor Skworc erygował parafię pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. Administratorem parafii został ks. Zbigniew Smołkowicz. Parafia w Woli Mieleckiej jest 445 parafią w diecezji tarnowskiej. Uroczyste ogłoszenie dekretu odbyło się w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2009 roku.

Parafia pw Bożej Opatrzności pod koniec 2009 roku

Dla nas, ludzi wierzących był to przede wszystkim rok łaski, rok Bożej Opatrzności i licznych darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. Dziękujemy za dar nowej parafii p.w. Bożej Opatrzności oraz klękamy z miłością i podziwem przed cudem rodzącego się życia. W naszej nowej parafii ochrzczono w tym roku 37 dzieci – 23 dziewczynki i 14 chłopców, którzy przez sakrament chrztu stały się dziećmi Boga.