Aktualności z gminy

Światowy dzień chorego w Chorzelowie

Światowy Dzień Chorego  to symbol prawdziwie ludzkiej pamięci, szacunku i miłości do ludzi starszych i schorowanych.
W sobotę  18 lutego 2017r. w  Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec  w Chorzelowie mieszkańcy  parafii p w. Wszystkich Świętych  wzięli udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia  Chorego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017, 2014 i 2013 roku

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych zbieranych w workach, odpadów biodegradowalnych (zielone) w 2017 roku z sołectwa Wola Mielecka od 1 do 297.


Wywóz odpadów komunalnych w 2014 roku

2014 / Odpady zmieszane
2 styczeń, 29 styczeń
26 luty,
26 marzec,
24 kwiecień,
14 maj, 28 maj,
11 czerwiec, 25 czerwiec,
9 lipiec, 23 lipiec,
6 sierpień, 20 sierpień,
3 wrzesień, 17 wrzesień,
8 październik
5 listopad,
3 grudzień, 31 grudzień

W w/w dniach prosimy o wystawienie pojemników, worków przed posesją w miejscu widocznym, zapewniającym swobodny dostęp do nich jednostce wywozowej.


Wywóz odpadów komunalnych w 2013 roku

Terminy odbioru odpadów komunalnych: WOLA MIELECKA od nr 1 do 297

https://www.facebook.com/wolamielecka/