Aktualności z gminy

XXII sesja Rady Gminy Mielec

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Mielec zapadła decyzja o przeznaczeniu kwoty na projekt pod parking koło szkoły, stadionu i budynku SOKiS-u w Woli Mieleckiej.Dużo miejsca w dyskusji poświęcono również finansowaniu i rozwojowi sportu. Temat wywołali prezesi klubów piłkarskich z Woli Mieleckiej i Złotnik.

XX sesja Rady Gminy Mielec

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - z w o ł u j ę - S E S J Ę RADY GMINY MIELEC w dniu 12 kwietnia 2012 roku z następującym porządkiem obrad:

https://www.facebook.com/wolamielecka/