Aktualności z gminy

Informacje z Gminy Mielec

Zebranie wiejskie 25.09.2011
25.09.2011  o godz. 17.00 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie.
Poruszone tematy to:
1.Przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.
2.Przedstawienie problemu z powstawaniem strefy przemysłowej na terenie Woli Mieleckiej.
3.Wolne wnioski.

WISŁOKA III, Wola Mielecka - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2011 r. Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I.IX.7820.3.1.2011 w sprawie wyania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

Dożynki Gminy Mielec - Trześń 2011

Święto Plonów zajmuje szczególne miejsce w polskiej tradycji i historii. Polska wieś jest skarbnicą cennych wartości społecznych i kulturowych. Trudno wyobrazić sobie polską kulturę bez tradycji rolniczych. Dożynki to jeden z najbarwniejszych i najpiękniejszych obrzędów ludowych. Od najdawniejszych czasów mieszkańcy wsi z radością witali okres zasłużonego odpoczynku po ciężkiej pracy, kiedy mogli cieszyć się zebranymi plonami. To wielkie gospodarskie święto jednoczyło wszystkich mieszkańców wsi.

„Lato z kulturą” w Gminie Mielec

Tegoroczne wakacje będą  obfitowały w wiele atrakcji i będą bardzo pracowite zarówno dla pracowników  Samorządowego  Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie jak i dla grup działających przy SOKiS.

Sesja Rady Gminy, nowa filia SOKiSu

9 czerwca 2011 roku Rada Gminy Mielec uchwałą przekazała część budynku Domu Ludowego w Woli Mieleckiej pod działalność fili SOKiS. Temat ten dorastał ponad dwa lata i wreszcie stał się faktem.

https://www.facebook.com/wolamielecka/