Aktualności z gminy

Bezprzewodowy internet w Gminie Mielec

Gminy Mielec podpisała porozumienie z firmą P.H.U. SIS z siedzibą w Tarnobrzegu w sprawie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sygnału radiowego w technologi Wi-Fi. Spółka zobowiązała się do zainstalowania nadajników, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Mielec o minimalnej prędkości przesyłu 2 Mb/s w systemie bez limitu transferu danych. Spółka deklaruje różwnież, że ceny usług internetowych nie będą wyższe niż średnie ceny u innych operatorów w powiecie mieleckim.

Gmina właścicielem budynku przy Głowackiego. Przeniosą Urząd

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Urząd Gminy Mielec za 930 tys. złotych kupił należący do RUCH-u budynek przy ul. Głowackiego w Mielcu. Kompleksowo zmodernizowany obiekt będzie nową siedzibą Urzędu Gminy. Kiedy? - Na razie konieczne jest przebudowanie obiektu. Mam nadzieję, że zarówno wszystkie formalności, jak i prace budowlano – remontowe zakończą się w 2012 roku – mówi Kazimierz Gacek, wójt gminy Mielec.

Wysokość obciążeń podatkowych

W środkach masowego przekazu pojawiły się sensacyjne informacje, które mogą wzbudzać niepokój mieszkańców Gminy Mielec o wysokość obciążeń podatkowych. W związku z powyższym czuję się zobowiązany podać rzetelną i pełną informację w tej sprawie.

https://www.facebook.com/wolamielecka/