Aktualności z gminy

Pięć gmin chce wspólnie promować turystykę

- Nie jesteśmy tylko terenami przemysłowymi, ale i turystycznymi – zapewnia Kazimierz Gacek, wójt gminy wiejskiej Mielec. Pięć gmin w tym Mielec weszło w porozumienie i będą starać się o pieniądze na promocję terenów Polskie Wschodniej.

Sprawa Domu Ludowego w Woli Mieleckiej

11 maja 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec odbyła się sesja Rady Gminy Mielec, podczas której dyskutowano o utworzeniu fili GOKiS-u w Woli Mieleckiej i podjęcia działalności gospodarczej przez OSP Wola Mielecka.

Zmiany godzin urzędowania w Gminie Mielec

Do tej pory urząd Gminy Mielec załatwiał sprawy mieszkańców w godzinach 7.30-15.30. Od maja Urząd Gminy Mielec będzie otwarty dla mieszkańców w poniedziałki do godziny 17.00. To nie jedyna zmiana, Wójt Gminy Mielec wprowadził w urzędzie Kodeks Etyki.

Kanały i rowy melioracyjne

Czyszczenia rowu Młynna w Woli Mieleckiej
Ponad 160 tysięcy złotych przewidziano w tegorocznym wadowickim budżecie na oczyszczanie kanałów i rowów melioracyjnych. Tymczasem mieszkańcy gminy zgłaszają, że pieniądze na ten cel bywają marnotrawione.

Konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectwa

23 stycznia 2011 roku odbyło sie spotkanie mieszkańców Woli Mieleckiej z wójtem Gminy Mielec Kazimierzem Gackiem. Na wstępie odbyły sie konsultacje w sprawie nowego projektu statutu sołectwa. Najwięcej zapytań było w sprawie demokratycznego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mieszkańcy w głosowaniu jednomyślnie byli za przyjęciem statutu. Następnie wójt przedstawił inwestycje jakie są planowane w tym roku i odpowiadał na pytania mieszkańców.

Ślubowanie nowego wójta Gminy Mielec

Kazimierz Gacek, nowy wójt gminy Mielec złożył ślubowanie i tym samym objął urząd. W uroczystości wziął udział ustępujący wójt, pełniący funkcję przez pięć kadencji Władysław Ochalik, radni, starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.

https://www.facebook.com/wolamielecka/