Aktualności z gminy

Przetarg na sprzedaż działek w Woli Mieleckiej

Wójt Gminy Mielec ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Mieleckiej

 

Gmina Mielec jest właścicielem atrakcyjnych działek przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Woli Mieleckiej (przy granicy z Piątkowcem).

Uchwała „śmieciowa” odłożona, Szkoła w Rydzowie ocalona

Czwartkowa sesja Rady Gminy wiejskiej Mielec miała zadecydować w dwóch ważnych dla mieszkańców sprawach: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie oraz przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec. Uchwały dotyczące gospodarki śmieciowej zostały jednak zdjęte z porządku obrad sesji.

Informacje z Gminy Mielec, styczeń 2013

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka

W związku z opracowywaniem projektu budowlanego pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka” zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i uprzejmie proszę o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu do dnia 10.02.2013 r.

https://www.facebook.com/wolamielecka/