Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej

Filia Ośrodka Kultury rozpoczęła działalność w Domu ludowym w Woli Mieleckiej we wrześniu 2011 roku. Głównym celem Filii Ośrodka Kultury podobnie jak wszystkich palcówek kultury, jest upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i przekazywania tradycji, a co za tym idzie" pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, udostępnianie wartości kulturalnych społeczeństwu, tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych, a także kultywowanie tradycji kulturalnych oraz amatorskiej twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Mielec. Podstawową formą takiej działalności są zajęcia organizowane w ramach stałych grup i zespołów zainteresowań, których członkami są dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

Zajęcia w Filii w Woli Mieleckiej prowadzone są w oparciu o istniejąca kadrę instruktorską z Ośrodka Kultury w Chorzelowie, z jednoczesnym pozyskiwaniem do współpracy naturalnych sojuszników, jakimi są miejscowe organizacje społeczne oraz każdy człowiek dobrej woli.

Poprzez swoją działalność pracownicy chcą kultywować tradycje ojców, upowszechniać różne dziedziny kultury, uzyskiwać dorobek artystyczny i promować talenty. Zajęcia merytoryczne prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, z wieloletnim dorobkiem artystycznym.

Kadra Filii w Woli Mieleckiej

Bożena Telega -    Kierownik Filii, starszy instruktor tańca, prowadzi zajęcia tańca ludowego.
Kacper Jurek -    Młodszy instruktor tańca, prowadzi zajęcia tańca estradowego, oraz zajęcia aerobiku.
Michał Witek -    Muzyk, prowadzi zajęcia wokalne.
Waldemar Monticolo  -     Muzyk, prowadzi naukę gry na gitarze.
Anna Surowiec -    Plastyk, prowadzi zajęcia plastyczne.
Zenon Chojnicki -    Trener szachowy, sędzia klasy międzynarodowej, prowadzi zajęcia szachowe.


Telefon kontaktowy :  Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej: 607 500 273


Godziny otwarcia Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej
poniedziałek - 12.00 - 18.30
wtorek          - 10.00 - 19.30
środa           - 10,00 - 20.00
czwartek       - 10.00 - 21.00
piątek          - 11.00 - 18.00

Tygodniowy rozkład zajęć prowadzonych przez instruktorów
poniedziałek - 16.00 - 18.00  zajęcia wokalne
wtorek          - 16.00 - 18.00  zajęcia plastyczne dla dzieci i  młodzieży
środa           - 16,00 - 18.00  kurs dekoracji wnętrz,
.                     - 18.00 - 20.00  zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze
czwartek       - 16.00 - 18.00  zajęcia tańca ludowego
.                     - 18.00 - 19.00  zajęcia tańca estradowego
.                     - 19.00 - 21.00  zajęcia aerobiku
piątek          - 16.00 - 18.00  zajęcia szachowe

Godziny otwarcia Biblioteka Publiczna w Woli Mieleckiej
poniedziałek - 12.00 - 18.00
środa           - 11,00 - 18.00
piątek          - 11.00 - 18.00


STAŁE FORMY PRACY

ZAJĘCIA WOKALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAJĘCIA MUZYCZNE - NAUKA GRY NA GITARZE
ZAJĘCIA TAŃCA LUDOWEGO
ZAJĘCIA TAŃCA ESTRADOWEGO
ZAJĘCIA AEROBIKU
ZAJĘCIA SZACHOWE
SPOTKANIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WOLI MIELECKIEJ