Rada Sołecka Woli Mieleckiej, historia 1984-2018

W roku 1986 na wsiach zostały powołane Rady Sołeckie, które w porozumieniu z Zarządami Kółek Rolniczych, postanowiły wycofać ze spółdzielni swoje udziały i sprzęt. W Woli Mieleckiej Rada Sołecka i Zarząd Kółka podjęły decyzję o sprzedaniu obiektu Kółka Rolniczego firmie Holandpol, która to firma już wcześniej ubiegała się o kupno tego obiektu. Za środki ze sprzedaży postanowiono zakupić dla wsi kombajn. Przy pomocy wojewody rzeszowskiego Henryka Ficka, Rada Sołecka zakupiła w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku nowy kombajn Bizon Super Z-56. Nie mając odpowiedniej ilości środków finansowych Rada Sołecka zmuszona była zwrócić się z prośbą do Komitetu Gazyfikacyjnego, prowadzącego w tym czasie inwestycję gazową oraz do osób prywatnych o udzielenie pożyczki na określony czas.

Zakupiony kombajn wykonywał usługi rolnikom na terenie Woli Mieleckiej i wiosek sąsiednich. Uzyskane środki finansowe gromadzone były na koncie Rady Sołeckiej. Z chwilą wyeksploatowania się kombajnu, został on w drodze przetargu sprzedany, a uzyskane środki przekazane zostały na konto Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej.


21 marca 2015r. odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Mielecka, na którym wybrano Radę Sołecką na kolejne cztery lata.
Punktem porządku zebrania wiejskiego było ustalenie liczby członków Rady sołeckiej. Mieszkańcy zdecydowali, że będzie ich 10, chociaż padły jeszcze dwie propozycje 7 i 12 osób.
Z wielkim trudem z obecnych na sali 56 mieszkańców wybrano 10 osobowy skład Rady sołeckiej kadencji 2015-2018.

Skład Rady Sołeckiej  w latach 2015-2018
1. Tylutki Ewa - 45 głosów
2. Andrychowicz Mariusz - 45 głosów
3. Drożdżowska Krystyna - 43 głosy
4. Tomczyk Agnieszka -  40 głosów
5. Maziarz Antoni - 40 głosów
6. Soboń Wiesław - 36 głosów
7. Soboń Marian - 36 głosów
8. Kawalec Mariusz - 29 głosów
9. Niedbała Jan - 29 głosów
10. Ziarko Henryk -  23 głosy
Na sołtysa sołectwa Wola Mielecka zostało zgłoszonych trzech kandydatów: Soboń Wiesław, Niedbała Jan i Graboś Marcin (wycofał się).

Wybory sołtysów w Gminie Mielec odbyły się dnia 19 kwietnia 2015 roku.
Głosowało 313 mieszkańców z 1160 uprawnionych.
Wiesław Soboń otrzymał 192 głosy
Jan Niedbała  otrzymał 116 głosów
sołtysem sołectwa Wola Mielecka na następne 4 lata został Wiesław Soboń.

Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali: Jan Kołodziej, Mariusz Kawalec

Skład Rady Sołeckiej  w latach 2011-2015


Wiesław  Soboń - sołtys
W skład Rady Sołeckiej na kadencję  2011-2015 wybrani zostali: Maria Jarosz, Mariusz Kawalec, Jan Kołodziej, Antoni Maziarz, Zbigniew Opiela, Marian Soboń, Agnieszka Tomczyk, Jan Wiącek, Zbigniew Wicherski, Marcin Wójcik.

Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali: Jan Kołodziej, Mariusz Kawalec

Skład Rady Sołeckiej  w latach 2007-2010

Wiesław  Soboń - sołtys
Do Rady Sołeckiej wybrani zostali ; Zbigniew Bąk, Henryk Indyk, Mariusz Kawalec, Jan Wiącek, Agnieszka Tomczyk, Jan Chmura, Zbigniew Wicherski, Stanisław Miodunka, Jan Niedbała, Marian Soboń.

Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali: Jan Kołodziej, Wiesław Bożek

Skład Rady Sołeckiej  w latach 1999-2002

Henryk Jaworski – sołtys
Zbigniew Bąk , Jan Chłost, Mieczysław Gancarz, Henryk Indyk, Zdzisław Karaś, Andrzej Myjak , Marek Padykuła, Władysław Partyka, Jan Smagacz, Tadeusz Stec, Urszula Trzpis.


Skład Rady Sołeckiej  w latach 1994 - 1998

Urszula Trzpis - sołtys, przewodnicząca rady
Jan Chłost, Adolf Cholewa, Józef Puła, Tadeusz Stec, Marek Padykuła, Władysław Partyka, Ryszard Indyk, Henryk Indyk, Krzysztof Węglarz, Stanisław Miodunka, Jan Chmura

Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali: Anna Muciek, Urszula Trzpis i Jan Cholast, który był także wice-przewodniczącym Rady.

Skład Rady Sołeckiej  w latach 1989 - 1993

Urszula Trzpis - sołtys, przewodnicząca rady
Stanisław Wójcik - sekretarz
Jan Chłost, Józef Puła, Marek Kołodziej, Zbigniew Bąk, Andrzej Myjak, Edward Grzelak, Marek Padykuła
Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali:: Mieczysław Przebieglec, Jan Indyk oraz Jan Chlost, który równocześnie pełni funkcję vice-przewodniczącego Rady Gminy.

Skład Rady Sołeckiej  w latach 1984 - 1988

Konstanty Myjak - sołtys
Józef Dziekan - przewodniczący rady
Stanisław Wójcik - sekretarz
Jan Chłost - członek
Jerzy Klementowski - członek
Adolf Cholewa - członek
Władysław Partyka - członek
Walenty Wnuk - członek
Kazimierz Dziekan - członek

Mandat radnego do Rady Gminy otrzymali: Stanisław Wójcik, Kazimierz Cygan i Józef Dziekan.