Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej

PRACA SPOŁECZNA KOBIET W WOLI MIELECKIEJ

Początek działalności Koła Gospodyń wiejskich w Woli Mieleckiej przypada na rok 1920, kiedy to zebrało się kilkanaście gospodyń, które powołały Koło do życia. Pierwszą przewodniczącą została Joanna Grzelak. Kobiety postanowiły zorganizować się, by wspólnie rozwiązać swoje problemy oraz by organizacja stała się siłą liczącą się w środowisku wiejskim.

Zaraz po II wojnie światowej - po 1945 roku, ożywiła się aktywność wiejskich kobiet, a przewodnictwo objęła Antonina Wnuk. Zaczęto organizować różnego rodzaju kursy, m.in. kroju i szycia, uprawę roślin warzywnych na polach i kwiatów w przydomowych ogródkach. W długie jesienne i zimowe wieczory, zbierano się w szkole lub w innym miejscu na czytanie dobrej lektury i prasy, m.in.: Przyjaciółki, Chłopskiej Drogi czy Gromady. Z biegiem czasu Koło Gospodyń Wiejskich pozyskiwało coraz większe grono członkiń, a zajęcia i spotkania były prowadzone w różnych kierunkach. Można było spotkać się w zespołach tanecznych, recytatorskich, uczono piosenek, gotowania i pieczenia. Bardzo licznie uczestniczyła w tej działalności młodzież szkolna i starsza, zwłaszcza przy organizowaniu przedstawień, zabaw i dożynek.

W okresie 1959 -1968 organizacji przewodniczyła Maria Paluszek dobra organizatorka pod każdym względem.

W latach 1968 - 70 przewodniczącą była Stefania Sosińska, która okazała się także dobrą organizatorką, jednak stan zdrowia uniemożliwił jej pełną aktywność.

Kolejną przewodniczącą została Stanisława Bękarciak, która pełniła tę funkcję w latach 1970 - 74. Koło było bardzo dobrze zorganizowane. Pomagało m.in. przy rozprowadzaniu różnych ras drobiu wylęgowego: kaczek, kur, indyków oraz właściwej paszy do odchowu piskląt i starszych sztuk.

W latach 1974 - 1980 przewodniczącą KGW została Helena Bratek. Organizowano różnego rodzaju kursy kroju, szycia, wykłady na temat dobrego wychowania, zdrowego żywienia dzieci i osób starszych. Na szeroką skalę prowadzono dostarczanie piskląt ras mięsnych - brojlerów kaczych, kurzych i indyczych. Członkinie koła brały aktywny udział w przygotowaniu imprez z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, otwarcia nowego Domu Strażaka, otwarcie obiektu sportowego, pracowały przy utrzymaniu porządku w Kaplicy oraz organizowały dożynki.

Na początku lat 80-tych działalność Koła Gospodyń Wiejskich stopniowo zamarła.

Dopiero w 1985 roku pani Genowefa Krawiec ożywiła działalność Koła, które stało się prężną jednostką w społeczności wiejskiej. Z inicjatywy pani Krawiec organizuje się co roku „Dzień Seniora", Dzień Kobiet, wspólnie z Radą Sołecką i aktywem wiejskim przygotowania do uroczystości przeprowadzenia dożynek. Organizowane są spotkania, na których omawiana jest tematyka gotowania i pieczenia, organizowane są konkursy na najładniejsze ogródki przydomowe. W tym dużym zaangażowaniu działają wspólnie z Radą Sołecką, Ludowym Klubem Sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorzelowie, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Wiosną 1998 roku został zorganizowany konkurs pt. „Najpiękniejsza i Najbezpieczniejsza Zagroda". Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i Kasa Ubezpieczenia Rolniczego w Rzeszowie. Udział w konkursie wzięło 10 gospodarstw.

Zwycięzcami zostali:
I    miejsce - Ewa Nawalny - Wola Mielecka Nr 392 - pkt. 67
II    miejsce - Klara Łysoń - Wola Mielecka Nr 569 - pkt. 66
III    miejsce - Stanisław Krawiec - Wola Mielecka Nr 54 - pkt. 63

Zwycięzcom konkursu w dniu 20 października 1998 roku w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej wręczono nagrody rze¬czowe, których fundatorami byli ODR w Boguchwale, Urząd Gminy w Mielcu oraz Rada Sołecka w Woli Mieleckiej.

 

Od 2014 roku prężnie działa Grupa wokalna KGW Wola Mielecka.

 

2 lutego 2015 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.. Przewodniczącą KGW Wola Mielecka na kadencję 2015-2018 została wybrana Danuta Wiącek.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej kadencji 2015-2018

Zarząd KGW Wola Mielecka

1.Wiącek Danuta - przewodnicząca
2.Gancarz Zofia - zastępca
3.Jaworska Bogumiła - skarbnik

4.Szot Teresa - sekretarz

 

Komisja rewizyjna
1.Krawiec Stanisława - przewodnicząca
2.Myjak Wiesława - członek
3.Stała Maria- członek

4.Parys Zofia- członek

 

Zarząd członkiń
1.Drożdżowska Krystyna
2.Gaj Zofia
3.Maziarz Zofia
4.Stachura Maria
5.Stec Krystyna

6.Węgrzyn Genowefa

 

Zbigniew Wicherski


Zebranie Wyborcze KGW Wola Mielecka, 02.02.2015

link do filmu: http://youtu.be/UpbWRZYYOo0
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski


Zobacz film 

Jarmark Wielkanocny 2015, Grupa Wolalna KGW Wola Mielecka 21.03.2015

link do filmu: http://youtu.be/qCVBD_yjiOs
Nagranie wideo: Zbigniew Wicherski