SIL

PWD Maciuś - SIL wznawia działalność

Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przedwisłocze” znów wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym realizując ofertę na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2013 roku pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2013 r.”

Koncepcja Domu Ludowego - Wola Mielecka

W imieniu środowiska społecznego Woli Mieleckiej zgłaszam projekt kompleksowego zagospodarowania nowo wybudowanego budynku pod pilne potrzeby społeczne rozwijającej się dynamicznie naszej miejscowości. Projekt zakłada zagospodarowanie budynku ściśle pod potrzeby społeczne mieszkańców Woli Mieleckiej.