Aktualności z gminy

Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023

19 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Mielec kadencji 2018-2023. W sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec radni wybrani w październikowych wyborach samorządowych złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali nominacje na Radnych Gminy Mielec.

Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023
    Bogdan Cygan - Przewodniczący Rady Gminy
    Piotr Gamracy - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
    Krzysztof Dziekan
    Stanisław Głaz
    Mariusz Kawalec
    Andrzej Klich
    Jerzy Krawczyk
    Helena Krówka
    Aneta Malec
    Ryszard Szostak
    Celina Szymańska
    Zbigniew Wicherski
    Damian Zalot
    Zofia Załucka
    Wojciech Zaręba

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody 21 lipca 2020

W związku z remontem sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody w Rzędzianowicach, Woli Mieleckiej, Podleszanach, Książnicach, Goleszowie i Bożej Woli dnia 21 lipca 2020 roku (wtorek) w godzinach 9.00 do 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.  GZGK w Mielcu
www.gmina.mielec.pl

Internetowy Dzień Mamy w Gminie Mielec

Internetowy Dzień Mamy w Gminie Mielec
19.05.2020
Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki do nagrania śpiewających życzeń dla wyjątkowych kobiet z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Gmina Mielec odzyskała utracone środki finansowe

Blisko 3 miliony złotych, które w styczniu „zniknęły” z kont Gminy Mielec w ramach przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, udało się odzyskać. Przesłana rekompensata wyniosła 100% utraconych środków, co oznacza, że Gmina Mielec nie poniesie dodatkowych wydatków związanych z przekształceniem Banku, który dotychczas prowadził obsługę finansową jednostki.

Zmiana organizacji poboru II raty podatku w Gminie Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że z dniem 15 maja 2020 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych.
Na terenie niżej wymienionych miejscowości istnieje możliwość zapłaty podatku u inkasentów, w placówkach banków, na poczcie lub ze swojego konta bankowego:

Komunikat o płatności podatku od nieruchomości, rolnego ...

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia nie planuje się dokonywania poboru podatków w miesiącu maju 2020 roku przez inkasentów (tj. sołtysów).
Informuję, że nie uległy zmianie terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, to jest:
    15 maja 2020
    15 września 2020
    15 listopada roku podatkowego.

Dotacje na drogi 2020. Kto otrzyma pieniądze?

Na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano listy gmin i powiatów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Wśród 103 gmin, których zadania zostały zaopiniowane pozytywnie jest Gmina Mielec. W związku z otrzymanym dofinansowaniem planuje się wyremontować drogę Książnice - Wólka Książnicka w miejscowości Książnice. Koszt całkowity inwestycji to 1.438.722,00 zł, a dotacja opiewa na kwotę 1.079.041,00 zł. Oprócz tego złozony został wniosek o dotację w wysokości 929.945,00 zł na przebudowa drogi w Chorzelowie, ale ze względu na wyczerpanie puli środków wniosek ten nie uzyskał dofinasowania i znalazł się na 9 miejscu listy rezerwowej.

https://www.facebook.com/wolamielecka/