Zmiana organizacji poboru II raty podatku w Gminie Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że z dniem 15 maja 2020 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych.
Na terenie niżej wymienionych miejscowości istnieje możliwość zapłaty podatku u inkasentów, w placówkach banków, na poczcie lub ze swojego konta bankowego:


    Boża Wola
    Chrząstów
    Goleszów
    Podleszany
    Rzędzianowice
    Trześń
    Wola Chorzelowska

Pobór podatku w formie inkasa odbywać się będzie w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez sołtysów.
W przypadku podjęcia decyzji o wpłacie u inkasentów prosi się o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa.

W niżej wymienionych miejscowościach proszę o zapłatę podatku w placówkach banków, na poczcie lub ze swojego konta bankowego:
    Chorzelów
    Książnice
    Rydzów
    Szydłowiec
    Wola Mielecka
    Złotniki

Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać: numer karty i numer decyzji podatkowej.

Podatek należy zapłacić zgodnie z kwotą wskazaną w decyzji podatkowej. Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek bankowy

Gminy Mielec Nr 75 1240 1268 1111 0010 9624 5546

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne Wójt Gminy zwraca się z prośbą  do młodych osób, aby w tym roku wyręczyły swoich rodziców, dziadków w obowiązku zapłaty podatku. Często osoby starsze, z poczuciem odpowiedzialności, wybierają się osobiście do banku w celu dokonania zapłaty podatku. Aby uchronić ich przed niepotrzebnym wyjściem z domu można zapłacić za nich ze swojego konta bakowego podatek podając w treści przelewu: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

Istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za sąsiada (do kwoty 1 000,00 zł).  W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer karty i numer decyzji podatkowej.

W przypadku małych kwot podatku do zapłaty i niemożności jego uiszczenia ze względu na problemy techniczne/organizacyjne gmina nie naliczy żadnych odsete do kwoty 8,70 zł.

źródło: Gmina Mielec