Oddziały przedszkolne w Gminie Mielec nie zostaną uruchomione 6 maja

Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych. Na terenie Gminy oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy nie zostaną uruchomione 6 maja 2020 roku.


Głównym powodem jest brak możliwości spełnienia warunków technicznych oraz sanitarnych zgodnych z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile nasi opiekunowie są w gotowości do podjęcia pracy to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieciom jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia oddziałów przedszkolnych do 11 maja, dodatkowym powodem jest również znikome zainteresowanie rodziców. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, jeśli ulegną złagodzeniu wymogi jakie musimy spełnić aby bezpiecznie opiekować się dziećmi, oraz poprawi się sytuacja epidemiologiczna będziemy rozważać uruchomienie opieki przedszkolnej.

Wójt Gminy Mielec

Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności filii bibliotecznych
Szanowni Czytelnicy,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, informuje, że zdjęcie zakazu działalności Bibliotek nie oznacza nakazu ich otwarcia.

Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania Bibliotek oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i czytelników w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem i lokalnym inspektorem sanitarnym.  

W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej, przygotowujemy dokumentację i dostosowujemy Filie Biblioteczne celem spełnienia wymagań zapewniających bezpieczeństwo czytelników i bibliotekarzy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii wymaganych organów, rozpoczniemy ograniczoną działalności Filii Bibliotecznych.

Przepraszamy za utrudnienia.

źródło: gmina.mielec.pl