Aktualności z gminy

Wysokość obciążeń podatkowych

W środkach masowego przekazu pojawiły się sensacyjne informacje, które mogą wzbudzać niepokój mieszkańców Gminy Mielec o wysokość obciążeń podatkowych. W związku z powyższym czuję się zobowiązany podać rzetelną i pełną informację w tej sprawie.

Przetarg na trzy działki w Woli Mieleckiej nr 1077/12, 1077/13, 1077/14

Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Jadernych 7, pok.1 – sala konferencyjna. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Mielec, Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Jadernych 7, pok. 6 w godzinach pracy urzędu /tel. 17 7745639/.  [.PDF Pobierz treść ogłoszenia ]

Tereny pod strefę w Woli Mieleckiej się skurczą?

W trakcie zebrania w Woli Mieleckiej kilku mieszkańców zdecydowanie wypowiedziało się przeciwko strefie. Argumenty padały różne, a ostatecznie w trakcie głosowania kilkoma głosami mieszkańcy sprzeciwili się utworzeniu obszaru przemysłowego. Wójt Kazimierz Gacek rozważa złożenie do rady gminy wniosku o zmianę uchwały i objęcie nie 52, a 18 hektarów planem zagospodarowania przestrzennego.

Informacje z Gminy Mielec

Zebranie wiejskie 25.09.2011
25.09.2011  o godz. 17.00 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie.
Poruszone tematy to:
1.Przeznaczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.
2.Przedstawienie problemu z powstawaniem strefy przemysłowej na terenie Woli Mieleckiej.
3.Wolne wnioski.

WISŁOKA III, Wola Mielecka - rozbudowa wałów na rzece Wisłoce

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2011 r. Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów Al. Cieplińskiego 4, reprezentowanego przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Pana Stanisława Stachurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I.IX.7820.3.1.2011 w sprawie wyania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości Rzędzianowice i Wola Mielecka"

Dożynki Gminy Mielec - Trześń 2011

Święto Plonów zajmuje szczególne miejsce w polskiej tradycji i historii. Polska wieś jest skarbnicą cennych wartości społecznych i kulturowych. Trudno wyobrazić sobie polską kulturę bez tradycji rolniczych. Dożynki to jeden z najbarwniejszych i najpiękniejszych obrzędów ludowych. Od najdawniejszych czasów mieszkańcy wsi z radością witali okres zasłużonego odpoczynku po ciężkiej pracy, kiedy mogli cieszyć się zebranymi plonami. To wielkie gospodarskie święto jednoczyło wszystkich mieszkańców wsi.