Aktualności z gminy

XX sesja Rady Gminy Mielec

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - z w o ł u j ę - S E S J Ę RADY GMINY MIELEC w dniu 12 kwietnia 2012 roku z następującym porządkiem obrad:

Pojemniki na plastik i szkło

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Mielec, że pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na szkło i plastik służą do zbiórki odpadów opakowaniowych.

https://www.facebook.com/wolamielecka/