Aktualności z gminy

Wysokość obciążeń podatkowych

W środkach masowego przekazu pojawiły się sensacyjne informacje, które mogą wzbudzać niepokój mieszkańców Gminy Mielec o wysokość obciążeń podatkowych. W związku z powyższym czuję się zobowiązany podać rzetelną i pełną informację w tej sprawie.

Przetarg na trzy działki w Woli Mieleckiej nr 1077/12, 1077/13, 1077/14

Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, przy ul. Jadernych 7, pok.1 – sala konferencyjna. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Mielec, Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Jadernych 7, pok. 6 w godzinach pracy urzędu /tel. 17 7745639/.  [.PDF Pobierz treść ogłoszenia ]

Tereny pod strefę w Woli Mieleckiej się skurczą?

W trakcie zebrania w Woli Mieleckiej kilku mieszkańców zdecydowanie wypowiedziało się przeciwko strefie. Argumenty padały różne, a ostatecznie w trakcie głosowania kilkoma głosami mieszkańcy sprzeciwili się utworzeniu obszaru przemysłowego. Wójt Kazimierz Gacek rozważa złożenie do rady gminy wniosku o zmianę uchwały i objęcie nie 52, a 18 hektarów planem zagospodarowania przestrzennego.

https://www.facebook.com/wolamielecka/