Aktualności z gminy

Rok 2013 pod znakiem poważnych inwestycji w Gminie Mielec

Rok 2011 był poświęcony na przygotowywanie projektów i ich składanie do instytucji finansujących. Udało się wtedy też przeprowadzić remonty na ok. 80 km. kanałów, rowów i potoków w Gminie Mielec, a także wykonać asfaltem kilka kilometrów dróg i wybudować na terenie gminy 3718 mb. chodników. Zakupiliśmy specjalistyczny samochód dla GZGK oraz w końcu budując dodatkowy zbiornik na wodę udało się zakończyć z uciążliwymi przerwami z dostawą wody dla mieszkańców zasilanych z ujęcia w Rzędzianowicach. Oddano stadion w Woli Mieleckiej realizowany ze środków RPO.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Mielec wspólnie z P.H.P.U. „Zagroda" Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie organizuje jednorazową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych Gminy Mielec. W Woli Mieleckiej zbiórka przedmiotów będzie miała miejsce 30 lipca 2012 roku.

https://www.facebook.com/wolamielecka/