Wodyfikacja Gminy Mielec

Wodyfikacja Gminy Mielec

W okresie prowadzenia wodyfikacji Woli Mieleckiej również i tu powołano Komitet, który realizował zadania wynikające z prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Nadmienić trzeba, że w latach 70-tych mieszkańcy Zwiernika -Przysiółka wystosowali do Sejmu petycję o przyłączenie ich do Woli Mieleckiej, a tym samym do gminy Mielec, gdyż ich przynależność do Piątkowca nie jest korzystna, bowiem las piątkowski na długo¬ści około 2 km dzieli wioskę na dwie części. Te postulaty do dziś nie zostały zrealizowane.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mieleckiej od dawna objęła „Zwiernik - Przysiółek" jak swój teren działania przeciwpożarowego. W okresie Nowego Roku strażacy w tym rejonie także roznoszą kalendarze i składają mieszkańcom życzenia noworoczne.

W dniu 25 stycznia 1995 r. została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach. Długo czekali na to mieszkańcy wsi leżących na lewym brzegu Wisłoki. Stacja może zaopa¬trzyć w wodę 1200 gospodarstw w sześciu sołectwach - Rzędzianowicach, Woli Mieleckiej, Podleszynach, Książnicach, Bożej Woli i Goleszowie.
Inwestycja wybudowana ze środków gminy Mielec i budżety państwa kosztowała ponad 5,9 mld 61 min pochodziła z rezerwy budżetowej państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w systemie robót publicznych.

To zadanie realizowano 8 miesięcy.
Uroczystość jej przekazania odbywała się z udziałem mieszkańców wsi, członków komitetu budowy stacji i radnych gminy Mielec. Na zaproszenie wójta Władysława Ochalika i przewodniczącego samorządu Mariana Błacha na otwarcie obiektu przybyło wiele gości reprezentujących administrację wojewódzką i lokalną, m.in. wojewoda rzeszowski Kazimierz Surowiec, kierownik Urzędu Re¬jonowego w Mielcu Leon Skiba, kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Mielcu Stanisław Stachowicz, prezydent Mielca Janusz Chodorowski, wójt gminy Czermin Jerzy Łaz, wójt gminy Tuszów Narodowy Tadeusz Zmuda. W uroczystości wziął udział także mie¬lecki poseł Zbigniew Mączka.

Do Rzędzianowic przybyło wiele osób bezpośrednio zainteresowanych realizacją tej ekologicznej inwestycji, a mianowicie: główny projektant stacji Marian Garbacki, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UW w Rzeszowie Janusz Kurnik, dyrektor mieleckiego ZOZ Lucjan Mazurek, szef Terenowej Stacji Sanitarno - Epide¬miologicznej w Mielcu - Krzysztof Kralisz, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie Stanisław Stachura.

W skład Społecznego Komitetu Wodyfikacji Woli Mieleckiej weszły te same osoby, które działały w Komitecie Gazyfikacyjnym, ponieważ nowych wolontariuszy do społecznej i bezinteresownej pracy nie było. Młodzi ludzie nie zawsze chcą podejmować działalność.

Eugeniusz Korczak     - przewodniczący
Jan Chlost                 -1 z-ca przewodniczącego
Jerzy Klementowski    - II z-ca przewodniczącego
Kazimierz Cygan    - III z-ca przewodniczącego
Adolf Cholewa    - członek
Teodor Czerwiński    - członek
Henryk Jaworski    - członek
Wawrzyniec Krawiec    - członek
Edward Puła    - członek
Kazimierz Niedbała    - członek
Edward Draus    - członek
Stanisław Wójcik    - sekretarz
Urszula Trzpis    - członek
Aleksander Marczewski    - członek
Zdzisław Rzeźnik    - członek
Jan Czerwiński    - członek
Emil Graboś    - członek
Władysław Paratyka    - członek