Archiwum 2005

Parametry kościoła i plebani w Woli Mieleckiej

W dniu poświecenia placu pod budowę kościoła i plebani w Woli Mieleckiej, przedstawiliśmy księdzu biskupowi ordynariuszowi wstępny i bardzo prowizoryczny projekt kościoła i plebani, w celu skonsultowania pomysłu projektantów z zaleceniami księdza biskupa. W ciągu prawie trzech miesięcy wizja ta nabierała nowych kształtów.

Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła i plebani w Woli Mieleckiej

…’’ Szczęśliwe oczy , które widzą to co wy widzicie …” Tym tekstem zaczerpniętym z ewangelii św. Łukasza  a przypadającym w liturgii 1 X 2005 roku pragnąłem wyrazić radość i wyjątkowość wydarzenia , którego byliśmy świadkami. Ten dzień jak to podkreślił dostojny gość Jego Ekscelencja ks. Biskup Wiktor Skworc przejdzie do historii diecezji tarnowskiej i miejscowości Wola Mielecka.

Podziękowanie za wykonanie konfesjonału, komitet budowy kościoła

Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej.
Ponieważ został zakończony I etap budowy tj. zakup ziemi, pragnę po poświęceniu placu powołać komitet budowy przyszłego kościoła. Dlatego też już teraz podzieliłem miejscowość Wola Mielecka i część Piątkowa na kilka rejonów, które będą reprezentowane przez swoich przedstawicieli w komitecie.

Tworzy się historia na naszych oczach

Każdy z nas swoim życiem pisze pewną historię, która w perspektywie dalszej lub bliższej będzie chlubą bądź wyrzutem dla nas samych lub naszych bliskich.

Żyjemy jednak nie tylko dla siebie i bliskich , ale także dla społeczeństwa ojczyzny i Kościoła. Jesteśmy w tych społecznościach spadkobiercami wielu wartości materialnych i duchowych które wypracowali i przekazali nam nasi przodkowie. Tych wartości nie wolno nam zaprzepaścić. Każda jednak epoka stawia nowe wyzwania i rodzi nowe problemy , które powinniśmy wspólnie podjąć i rozwiązać.

Informacje dotyczące prac zmierzających do budowy świątyni

Podejmując propozycję księdza biskupa Wiktora Skworca - ordynariusza Diecezji Tarnowskiej budowy świątyni w Woli Mieleckiej, miałem świadomość trudności i odpowiedzialności, jaka czeka mnie i przyszłych parafian.

Z Bożą pomocą i życzliwością wielu ludzi, często bezimiennych, kończymy pierwszy etap tego dzieła. W tych dniach został notarialnie potwierdzony zakup 1ha 43a gruntu pod budowę świątyni i plebani oraz dużego parkingu. Pieniądze na zakup tych działek pochodzą z ofiar składanych przez parafian w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, kolędy oraz sprzedaży parceli gminnej 0,56 ha przeznaczonej pierwotnie na budowę świątyni.

Konto bankowe

 Darowizna na budowę świątyni w Woli Mieleckiej
I Ty możesz włączyć się w dzieło budowy świątyni w parafii pod wezwaniem Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej
Konto: Bank Spółdzielczy w Mielcu-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej
NRB: 05 9183 0005 2001 0004 9214 0001