Maszt Era

Obwieszczenie w sprawie budowy masztu Era 58424 Wola Mielecka

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na części działki nr ewid. 577/12 położonej w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec na zamierzenie inwestycyjne pn.„Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej „Era 58424 Wola Mielecka" na wieży żelbetowej o wysokości ok. 40 m ±2m ,

Sesja Rady Gminy Mielec, nie dla masztu Ery

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Mielec przyniosła kolejny odzew w sprawie planów umieszczenia na terenie Woli Mieleckiej czterdziesto - metrowego nadajnika operatora komórkowego sieci Era, odczytany został protest wraz z uzasadnieniem podtrzymujący zdecydowany sprzeciw.