Ważne daty

Gminne święto plonów - Dożynki Wola Mielecka 2008

24 sierpnia 2008 roku na stadionie sportowym LKS „Start” Wola Mielecka mieszkańcy Gminy Mielec obchodzili święto Plonów swojego regionu. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego z domu ludowego do kaplicy w Woli Mieleckiej, gdzie została odprawiona msza dziękczynną za szczęśliwie zebrane plony z intencji rolników Gminy Mielec, której głównym celebransem był ks. Zbigniew Smołkowicz, który poświęcił przyniesiony chleb oraz wieńce dożynkowe.

Historyczna Pasterka 2007 roku

„ A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami…”
Słowa zaczerpnięte z Ewangelii Św. Jana Apostoła o narodzeniu Syna Bożego w Betlejem wypełniły się po raz pierwszy także u nas w nowej kaplicy podczas Mszy św. o północy 24 XII 2007 roku ! Pierwszymi świadkami tego wydarzenia w szopie betlejemskiej byli nieliczni pasterze . Świadkami pierwszej Pasterki było moi drodzy tak wielu z was .