Protest rolników w Mielcu, 20 marca 2024 roku

20 marca 2024 roku w Mielcu miał miejsce protest rolników, który jest odbiciem szerszych napięć i niezadowolenia wśród rolników w całej Polsce. Demonstracja ta jest jednym z wielu wyrazów frustracji spowodowanej trudną sytuacją, w jakiej znalazło się wiele gospodarstw rodzinnych.


blog

Rolnicy, którzy zdecydowali się wyjść na ulice Mielca, oraz ich koledzy z innych części kraju, domagają się głębokich zmian w polityce rolniczej, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Postulaty przedstawione przez rolników podczas tego protestu są szerokie i dotykają fundamentalnych aspektów zarządzania rolnictwem w Polsce. Obejmują one między innymi żądanie likwidacji unijnego "zielonego ładu" i ekoschematów, które według rolników wprowadzają niepotrzebne obciążenia i ograniczenia dla tradycyjnego rolnictwa. Innym palącym problemem jest napływ produktów rolnych z Ukrainy, co według protestujących destabilizuje lokalny rynek i stawia polskich producentów w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Rolnicy apelują również o ustanowienie reprezentatywnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, co miałoby na celu umożliwienie szerszej i bardziej inkluzywnej dyskusji na temat przyszłości rolnictwa w Polsce. Kolejne postulaty dotyczą aspektów ekonomicznych, takich jak wprowadzenie cen minimalnych na podstawowe produkty rolnicze, co miałoby zapobiec dumpingowi cenowemu i zapewnić rolnikom stabilność dochodów.

Zmiany organizacyjne w Krajowej Grupie Spożywczej, przywrócenie wcześniejszych emerytur dla rolników, czy uregulowanie kwestii prowadzenia działalności rolniczej na wsi, to kolejne elementy, które mają na celu poprawę warunków pracy i życia rolników, a także zapewnienie długoterminowej stabilności sektora rolniczego w Polsce.

Protest w Mielcu, jak i podobne demonstracje w innych częściach kraju, podkreślają głębokie niezadowolenie i obawy rolników związane z obecną polityką rolną. Wiele z postulatów ma na celu nie tylko poprawę bezpośrednich warunków działania gospodarstw, ale również zapewnienie większej suwerenności żywnościowej Polski, ochronę tradycyjnego rolnictwa przed negatywnymi skutkami globalizacji oraz ochronę środowiska naturalnego w sposób, który nie zagraża przetrwaniu rodzimych gospodarstw rolnych.

Protest rolników w Mielcu stanowi istotny sygnał dla decydentów politycznych, że istnieje pilna potrzeba rewizji i adaptacji polityki rolniczej, tak aby lepiej odpowiadała na wyzwania i potrzeby współczesnego rolnictwa. Odpowiedź na te postulaty będzie miała dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla sektora rolniczego, ale także dla całej polskiej gospodarki i społeczeństwa.

foto: Korso, Hej Mielec, CosmoDron


blog


Uwaga w środę protest rolników w Mielcu
18.03.2024
Według nieoficjalnych informacji, na środę 20 marca 2024 roku, rolnicy planują dużą akcję protestacyjną w Mielcu i gminie Mielec. Możliwe będą duże utrudnienia w ruchu. W planie jest udział około 180 ciągników rolniczych.

Wójt Gminy Mielec informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 marca 2024 roku od godz.8:00 do 15:00. Cel zgromadzenia to protest rolników.

Miejscem rozpoczęcia zgromadzenia protestujących ustalono na parking firmy Waldrom w Rzędzianowicach.
Protestujący - nawet około 180 ciągników - mają przejechać drogą wojewódzką nr 983 i nr 984 do nowego ronda w Woli Mieleckiej przy stacji paliw TOP GAZ, a następnie przez most w Woli Mieleckiej do ronda przy stacji paliw REG BENZ.

Następnie protestujący rolnicy mają ponownie przez most na Wisłoce wrócić do Rzędzianowic i udać się na nowy most, a następnie wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową L25, by kontynuować trasę protestu w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na Strefie, ulicą COP-u, Sołtyka i Wojska Polskiego rolnicy wjadą na obwodnicę Mielca i pojadą w kierunku Dębicy - do ronda na osiedlu Rzochów, by następnie powrócić tą samą trasą.

W takim trybie rolnicy chcą wykonać nawet 2 lub 3 przejazdy.

Utrudnienia w Ruchu
Przewiduje się, że protest spowoduje znaczące utrudnienia w ruchu drogowym na wymienionych trasach. Mieszkańcy oraz osoby planujące podróż w okolicach Mielca w tym dniu powinny wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia korków oraz opóźnień.

Organizatorzy oraz lokalne władze apelują o cierpliwość i zrozumienie dla protestujących, którzy domagają się zwrócenia uwagi na ważne dla nich kwestie.

Protest rolników w Mielcu jest wyrazem ich niezadowolenia i determinacji w walce o swoje prawa.

Podobne tematy:
- Rolnicza blokada drogi w Woli Mieleckiej przy moście na Wisłoce 29.01.1999 rok >>>