Od września nowa linia MKS nr 41 na trasie Mielec – Wola Mielecka - Rzędzianowice – Mielec

Od 2 września 2019 roku zostaje uruchomiona nowa, dedykowana linia MKS nr 41 na trasie Mielec – Wola Mielecka - Rzędzianowice – Mielec. Trasa linii 41 będzie wiodła z mieleckiego dworca ulicami Jagiellończyka, Mickiewicza, Rynek, Legionów przez Wolę Mielecką do Rzędzianowic, a końcowymi przystankami będą Olszyny i Rzędzianowice Pętla 17.

Jest to odpowiedź na liczne sygnały od mieszkańców tych miejscowości o potrzebie uruchomienia takiego podmiejskiego połączenia w szczególności ułatwiającego dojazd do szkół oraz miejsc pracy zlokalizowanych na terenie miasta Mielca.


Trasa linii 41 będzie wiodła z mieleckiego dworca ulicami Jagiellończyka, Mickiewicza, Rynek, Legionów
przez Wolę Mielecką do Rzędzianowic, końcowymi przystankami będą Olszyny i Rzędzianowice Pętla 17

Rozkład jazdy dla linii nr 41:
www.mks-mielec.pl/index.php/komunikaty-lista/11-informacje/189-nowa-linia-nr-41-mielec-rzedzianowice-od-1-wrzesnia-2019-r

14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Mielcu prezydent Mielca Jacek Wiśniewski podpisał z wójtem gminy Mielec Józefem Piątkiem aneks do funkcjonującego do tej pory porozumienia międzygminnego w zakresie transportu publicznego. Na mocy podpisanego aneksu utworzono linię nr 41 w relacji Mielec – Rzędzianowice, która będzie funkcjonować od 2 wrzesnia 2019 roku od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 11 kursów w dni robocze i 6 kursów w soboty, dostosowane do potrzeb uczniów i pracowników.

Pomimo dużych nakładów finansowych po stronie Gminy Mielec - przypomnę, że jest to wzrost o blisko 75% kosztów dotychczas przeznaczanych na funkcjonującą  na terenie Gminy komunikację - liczę na to, że zadeklarowana w listach poparcia dla tej linii duża liczba osób będzie tak licznie korzystała z tych usług przy tak atrakcyjnej propozycji cen biletów - dodaje Wójt Gminy Józef Piątek.

Na terenie Gminy Mielec od dnia 1 lipca 2018 roku funkcjonuje nowa taryfa cen i opłat za usługi przewozowe:
    bilety jednorazowe papierowe, u kierowcy - 3 zł (normalny) i 1,50 zł (ulgowy)
    bilety jednorazowe zapisane na e-karcie z możliwością przesiadki w strefie "0" - 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy)
    bilety dobowe - 8 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy)
    bilety okresowe 30-dniowe - 60 zł (normalny) i  30 zł (ulgowy)
    bilety okresowe 30-dniowe na okaziciela - 75 zł (normalny).

Pasażerowie mogą korzystać z nowej, uproszczonej taryfy biletowej, nowej struktury biletów papierowych i elektronicznych, przesiadać się wielokrotnie do autobusów innych linii w ramach jednej ceny biletu, korzystać z tańszych biletów okresowych bez żadnych ograniczeń co do limitu przejazdów i trasy przejazdu, dokonywać płatności za bilet jednorazowy bankomatową kartą zbliżeniową.

Rozkład jazdy dla linii nr 41:
www.mks-mielec.pl/index.php/komunikaty-lista/11-informacje/189-nowa-linia-nr-41-mielec-rzedzianowice-od-1-wrzesnia-2019-r


 

https://www.facebook.com/wolamielecka/