Konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectwa

23 stycznia 2011 roku odbyło sie spotkanie mieszkańców Woli Mieleckiej z wójtem Gminy Mielec Kazimierzem Gackiem. Na wstępie odbyły sie konsultacje w sprawie nowego projektu statutu sołectwa. Najwięcej zapytań było w sprawie demokratycznego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mieszkańcy w głosowaniu jednomyślnie byli za przyjęciem statutu. Następnie wójt przedstawił inwestycje jakie są planowane w tym roku i odpowiadał na pytania mieszkańców.

Zebranie wiejskie, konsultacje statutu sołectwa i problemy mieszkańców

 


Posłuchaj nagrań z zebrania


Konsultacje statutu sołectwa cz.1


Konsultacje statutu sołectwa cz.2


Inwestycje i zapytania mieszkańców cz.3

 


Pobierz treść projektu statutu sołectwa

 

https://www.facebook.com/wolamielecka/