Nowe wyposażenie OSP Gminy Mielec

Dziesięć specjalistycznych toreb ratowniczych oraz dwa defibrylatory współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości odebrali w Podleszanach przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu strażacy będą mogli realizować podstawowe cele związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mielec oraz Powiatu Mieleckiego. Ponadto zwiększy się możliwość profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Zwiększy się również ilość prowadzonych działań ratowniczych z zakresu pomocy przedmedycznej.

-  Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak szczytnym celu. Przekazujemy Wam sprzęt, który będzie ratował ludzkie życie i pomagał Wam w każdej akcji. Myślę, że jesteście na tyle doświadczeni i znacie swoją pracę jako strażacy i będziecie umieli posługiwać się otrzymanym wyposażeniem.  Życzę aby ten sprzęt był, żebyście się z nim zapoznali ale żebyście nie musieli wykorzystywać go w praktyce a jeżeli już zajdzie taka konieczność, to żeby te działania były skuteczne. – powiedział w trakcie przekazania Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

- Cieszymy się ze rząd przysłużył się i przekazał środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup tego sprzętu. Z tego co wiem w przyszłym roku Ministerstwo planuje dalsze wsparcie. Mam nadzieję, że będzie to dalej szło w tym kierunku i jeszcze zostaniemy doposażeni. Cieszymy się, że dzisiaj prawie wszystkie jednostki  otrzymały ten sprzęt, który mam nadzieję, że będzie wykorzystywany efektownie i efektywnie – powiedział Piotr Ortyl, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP.

Po przekazaniu sprzętu odbyło się szkolenie z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, które poprowadził instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

info: Gmina Mielec

https://www.facebook.com/wolamielecka/