Ograniczenia wody w Gminie Mielec

Okresowe ograniczenia w dostawie wody w kilku miejscowościach gminy wiejskiej Mielec
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu zawiadamia że panujące warunki atmosferyczne powodują pobór wody z sieci wodociągowej przekraczający możliwości techniczne ujęcia wody Rzędzianowice.

Dlatego mogą wystąpić okresowe ograniczenia w dostawie wody z gminnych wodociągów dla odbiorców w miejscowościach:
- Rzędzianowice
- Wola Mielecka

- Podleszany
- Książnice
- Boża Wola
- Goleszów

Aby uniknąć przerw w dostawie wody do czasu zmiany warunków pogodowych prosimy Państwa Odbiorców o oszczędne korzystanie z wody - przekazuje w komunikacie z 31 lipca 2017 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

https://www.facebook.com/wolamielecka/