Harmonogram odśnieżania dróg gminnych 2013/2014

Odśnieżanie na terenie Gminy Mielec, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jędo

Wojciech Jędo, Otałęż 191, 39-306 Górki, tel. 508 258 426

1. Wola Mielecka
2. Rzędzianowice

Nazwa drogi

Lokalizacja od km - do km

Wola Mielecka Ścieżka

0+000-0+512

Wola Mielecka k/Szosteckiego

0+000-0+112

Wola Mielecka „Trześń"

0+000 - 0+457

Wola Mielecka boczna k. stawu

0+000 - 0+145

Wola Mielecka „Trześń" k/Piech.

0+000-1+113

Wola Mielecka bocz. do Wilka

0+000-0+310

Wola Mielecka - Rzemieślnicza

0+000-0+410

Wola Mielecka od granicy do wału

0+000 - 0+420

Wola Mielecka K/Hula - KOMOS

0+000 - 0+400

Wola Mielecka k/ Tomusiak

0+000 - 0+700

Wola Mielecka K/Holandpolu

0+000 - 0+300

Wola Mielecka - WOLBUD

0+000 - 0+200

Wola Mielecka - koło P. Sobonia (SOŁTYS)

0+000 - 0+200

Wola Mielecka - naprzeciw W. Sobonia

0+000 - 0+250

Wola Mielecka - Stolarnia

0+000 - 0+400

Wola Mielecka - Łącznik

0+000 - 0+200

Wola Mielecka - działki

0+000 - 0+300

Wola Mielecka - k. baraniarni

0+000 - 2+450

Wola Mielecka - do przepompowni

0+000 - 0+200

Rzędzianowice k/ Mazur

0+000 - 0+360

Rzędzianowice Olszyny

0+000 - 1+200

Rzędzianowice k/Burgharda

0+000 - 0+700

Rzędzianowice k/Polka

0+000 - 0+450

Rzędzianowice do kościoła

0+000 - 0+750

Rzędzianowice SKR

0+000 - 0+585

Rzędzianowice k/szkoły

0+000 - 0+500

Rzędzianowice do Stacji Uzd. Wody

0+000 - 0+590

Rzędzianowice Granica Wola Mielecka

0+000 - 0+600

PARKINGI

Wola Mielecka k. kościoła

3,0 km

Wola Mielecka do stadionu

3,0 km

Wola Mielecka k. szkoły

2,5 km

Rzędzianowice k. kościoła

3,0 km

Rzędzianowice k. Ośrodka Zdrowia

1,5 km

Rzędzianowice k. OSP

1,5 km

 

     źródło: www.gmina.mielec.pl
https://www.facebook.com/wolamielecka/