Wola Mielecka 2023 roku

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Mielec

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 11 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Mielec odbyło się spotkanie, w trakcie którego Wójt Gminy Mielec Józef Piątek złożył na ręce dyrektorów i obecnych nauczycieli podziękowania dla całej kadry pedagogicznej za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.

Specjalistyczna torba medyczna dla OSP Wola Mielecka

7 października 2023 roku podczas spotkania z OSP Wola Mielecka poseł Fryderyk Kapinos przekazał jednostce specjalistyczną torbę medyczną z wyposażeniem ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która posłuży do udzielania pierwszej pomocy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Poseł zapoznał się z akcjami i interwencjami jednostki OSP oraz problemami z umundurowaniem drużyny młodzieżowej.

śp. Jerzy Klementowski (1935-2023)

Urodzony na Kresach Wschodnich RR w rodzinie o tradycjach chrześcijańsko-patriotycznych, syn Franciszka, więźnia łagrów sowieckich w Charkowie. Od 1958 roku zamieszkuje w Woli Mieleckiej. Aktywny działacz społeczny, członek OSP od 1964 roku. Obok roli kronikarza, pełnił również wiele innych funkcji społecznych, m.in. w komitecie gazyfikacyjnym, wodociągowym.