Zebranie Sprawozdawcze OSP Wola Mielecka

12 marca 2022 roku w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Wola Mielecka.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został druh Zbigniew Bąk.
Zebranie było okazją do omówienia działań prowadzonych przez jednostkę w trudnym ze względu na pandemię roku 2021.
Przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Zarządowi OSP jednogłośnie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy.
Zaprezentowano także plan działalności na rok 2022.

Podczas dyskusji rozmawiano o zmianach i przywilejach jakie wprowadziła nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych.

Druh Andrzej Kantorowski wręczył list gratulacyjny posłowi na Sejm RP Fryderykowi Kapinosowi za nieocenione wsparcie i zaangażowanie w rozwój jednostki .
Radny Gminy Mielec Zbigniew Wicherski podziękował wszystkim druhom z OSP za ich zaangażowanie, współpracę oraz za wszystkie działania na rzecz sołectwa i Gminy Mielec.

Jednostka OSP zaprezentowała sprzęt pożarniczy pozyskany z dotacji oraz wkładu własnego.


  link do bloga: https://wicherski1.blogspot.com

https://www.facebook.com/wolamielecka/