Aktualności

Woda na Wisłoce opada, powodź maj 2010r

W Gminie Mielec zmalało zagrożenie powodziowe w związku ze znacznym spadkiem poziomu wody w Wisłoce. Śluzy wałowe na Wisłoce zostały zwolnione, następuje spływ wód z zalanych terenów. W Książnicach wypompowywana jest woda z domów, ewakuowani powracają do swoich domostw. Na pozostałym obszarze gminy prowadzony jest stały monitoring wałów. Trwa sprzątanie i szacowanie strat. Z zalanej drogi wojewódzkiej nr 983 w Woli Mieleckiej woda opadła, strażacy OSP i mieszkańcy usunęli worki z piaskiem z pobocza drogi, oraz chodnika.

Zalana doga wojewódzka nr 983 w Woli Mieleckiej,powódź maj 2010

W powiecie mieleckim cały czas trwa walka z wielką wodą. Ewakuowanych lub przygotowanych do ewakuacji jest ponad 1100 osób. Woda zalała już około 70 kilometrów kwadratowych terenów. Kilka tysięcy osób pracuje w regionie by powstrzymać dalsze szkody spowodowane wielką powodzią. Do pomocy ściągnięto wojsko i strażaków z najodleglejszych zakątków województwa.

Wysoki poziom Wisłoki przyblokował spływająca wodę z rowów i pól. Zalana jest droga wojewódzka nr 983 Wola Mielecka - Sadkowa Góra w Woli Mieleckiej, 400 metrów od zjazdu z mostu od południa 19 maja 2010 roku, wody przybywa, na razie jest przejezdna.

Wały przeciwpowodziowe Wisłoki 2010 roku

Ponad 89 milionów złotych kosztowało będzie zabezpieczenie Mielca przed powodzią.
Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki – tak nazywa się olbrzymi projekt modernizacji i budowy wałów na rzece Wisłoce w Mielcu i okolicach. To jedna z największych inwestycji na Podkarpaciu, nadzorowana jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń. Podzielona na trzy etapy ma zostać ukończona do 2014 roku.

Ludzie boją się Wisłoki

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce, w dniu 28 lutego 2010r. o godzinie 2.00 prezydent Mielca wprowadził na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe.
- W nocy z soboty na niedzielę stan Wisłoki wzrósł do poziomu ostrzegawczego, czyli 480 cm. W niedzielę o godzinie 6.00 poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 507 cm, przy stanie alarmowym 550 cm. Przy takim stanie rzeka pozostaje w korycie, lokalnie mogą jednak wystąpić podtopienia pól i łąk.

Rozmawiali z ministrem o programie przeciwpowodziowym

W ciągu kilku najbliższych miesięcy ma powstać harmonogram tegorocznych prac w ramach programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.
Posiedzenie zespołu opracowującego program, na czele z ministrem spraw wewnętrznych i administracji odbyło się w piątek w Mielcu.

https://www.facebook.com/wolamielecka/