Aktualności

Trwa budowa mostu na Wisłoce w Gawłuszowicach

Wśród głównych projektów inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na lata 2009-2014, znajduje się m.in „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” (Odcinek Gawłuszowice km 76+287 - Tuszów Narodowy km 85+516,20)”.

https://www.facebook.com/wolamielecka/