Aktualności

Elektrownie wodne na Wisłoce

Czy inwestycje nad Wisłoką wytępią ryby i spotęgują zagrożenie powodzią? Wiele kontrowersji wywołują plany budowy elektrowni wodnych w nurtach Wisłoki. Wędkarze uważają, że ich efektem będzie całkowite wymarcie ryb. Ale to nic w porównaniu z obawami części radnych, którzy twierdzą, że inwestycje mogą generować zagrożenie powodziowe.

Powódź w powiecie mieleckim 2007

W nocy z piątku na sobotę, w wyniku intensywnych opadów wezbrane potoki i woda gromadząca się w obniżeniach terenu podtopiły, a w niektórych przypadkach zalały, wiele gospodarstw i domów. W miejscowości Narożniki w gm. Radgoszcz (pow. Dąbrowa Tarnowska) doszło do rozmycia odcinka wału na lokalnym zbiorniku retencyjnym.

Kładka bubel, czyli ekspertyza dotycząca wybudowanej kładki przez Wisłokę

Grupy czteroosobowe, w odległości co najmniej 5 metrów – w taki sposób powinien się odbywać przemarsz po środkowej części kładki (przęśle nurtowym). Wskazania w ekspertyzie są jednoznaczne. Przy konstrukcji stalowej przęsła nurtowego (tej części kładki z wyraźnym wygięciem) konieczne jest wykonanie jego wzmocnienia. Według eksperta szacunkowy koszt wykonania wzmocnienia przęsła, uwzględniając ceny za czerwiec tego roku, wynosi 465 tysięcy złotych.

Wisłoka jak Rospuda?

- Byłby to największy rezerwuar pierwszej klasy czystości wody pitnej dla mieszkańców Jasła, Dębicy i Mielca. Taki zbiornik spełniałby także funkcję retencyjną, chroniąc je przed kataklizmem powodzi - mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Podczas sesji nadzwyczajnej Rada Powiatu Jasielskiego podjęła uchwałę - apel do prezydenta RP, premiera i parlamentarzystów, aby poparli to przedsięwzięcie i pomogli w jego realizacji. W 1976 roku po raz pierwszy pojawił się pomysł budowy takiego zbiornika na Wisłoce.

https://www.facebook.com/wolamielecka/