Aktualności

Jaką tajemnicę kryją wały?

Do RPO zostały zgłoszone wnioski o finansowanie modernizacji i budowy wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu mieleckiego. Projekty dotyczą zabezpieczenia przed wylewem Wisłoki i Starego Brnia. Lewy wał na Brniu zabezpiecza tylko w dwóch procentach Podkarpacie, zatem jego modernizacja będzie realizowana przez Małopolskę.

Czy będzie zielone światło dla wałów powodziowych w powiecie mieleckim?

Jak długo - w chwilach spokoju trwać będzie walka ludzi o wały nad groźnymi rzekami - tak długo toczyć się będzie ludzka walka z żywiołem. Ten scenariusz powtarza się rok w rok, wystarczy ulewa, albo kilkudniowe deszcze i już kilkadziesiąt miejscowości na Podkarpaciu tonie w wodzie. W komunikatach stale słyszymy to samo: podtopione Jasło, okolice Ropczyc i Mielca. Za każdym razem ktoś pyta - czy można było zrobić więcej, żeby wygrać walkę z żywiołem, na przykład naprawić stare, zniszczone wały, albo zbudować nowe.

Mieleckie „nie” dla rządu w sprawie wałów powodziowych

W lutym 2008 r. z ”Listy projektów kluczowych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, usunięte zostały trzy projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.Wisłoka - modernizacja i zabezpieczenie lewostronnego obwałowania Wisłoki (Wola Mielecka).
2.Stary Breń - modernizacja i zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń.
3.Babulówka - modernizacja i zabezpieczenie lewego wału rzeki Babulówki.

Czy Pani minister skreśliła nam wały powodziowe na zawsze ?

Jesteśmy zaniepokojeni zabraniem 100% środków finansowych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w województwie podkarpackim, które w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gwarantował nam poprzedni rząd.Pani decyzja bardzo boleśnie dotknęła mieszkańców naszego powiatu, gdyż straciliśmy środki finansowe.

Mieszkańcy Mielca i okolic chcą drugiego mostu

Podczas marcowego konwentu wójtowie będą dyskutować o ewentualnej budowie drugiej przeprawy na Wisłoce. Temat drugiego mostu nie jest nowy. Od kilku lat mieszkańcy gmin nad Wisłoką, na zachód od Mielca, domagają się nowej przeprawy. Temat odświeżyli radni powiatowi i miejscy PiS.

Poziom Wisłoki w Mielcu ponad półtora metra powyżej stanu alarmowego

Zaczęło się od ulewnych deszczy w nocy z soboty na niedzielę. Miejscami spadło ponad 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Koryta rzek, które i tak już były wypełnione po kilkudniowych opadach, teraz zaczęły zapełniać się niemal w ekspresowym tempie. Fala na Wisłoce im dalej się przemieszczała tym większe wyrządzała straty.

https://www.facebook.com/wolamielecka/