40. rocznica sakry biskupiej bpa Wł Bobowskiego

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku 40. rocznicą sakry biskupiej biskupa Władysława Bobowskiego

 

Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą sobotę, 31 stycznia, jako Kościół tarnowski pragniemy otoczyć szczególną modlitwą i wyrazić naszą wdzięczność wobec osoby księdza biskupa Władysława Bobowskiego, który 2 lutego będzie obchodził 40. rocznicę przyjęcia święceń biskupich.

 

Ksiądz biskup Władysław przez 35 lat pełnił w diecezji tarnowskiej posługę biskupa pomocniczego, zaś od pięciu lat, jako biskup emeryt, nadal niestrudzenie służy swoim doświadczeniem i posługą duszpasterską. Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w katedrze tarnowskiej w sobotę 31 stycznia, o godz. 12.00, pragniemy wspólnotowo podziękować biskupowi Władysławowi za lata jego wiernej służby pasterskiej.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji Dostojnego Jubilata. O tę modlitewną pamięć szczególnie proszę tych wszystkich, którym biskup Władysław Bobowski wyświadczył duchowo dobro – głosząc słowo Boże, udzielając święceń, przyjmując profesję zakonną, błogosławiąc związki małżeńskie, udzielając chrztu świętego i bierzmowania, a także wykładając teologię duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie czy też prowadząc rekolekcje.

 

Nasze diecezjalne Radio RDN Małopolska przeprowadzi z uroczystości jubileuszowej bezpośrednią transmisję, aby diecezjanie – szczególnie chorzy i w starszym wieku – mogli w ten sposób uczestniczyć we wspólnym Te Deum Kościoła tarnowskiego za posługę biskupa Władysława Bobowskiego, pełnioną w myśl biskupiego zawołania: „Humanum indivinare - Przebóstwiać to, co ludzkie”.

 

Naszą modlitwą otoczmy także dzisiaj biskupa Stanisława Salaterskiego, który dokładnie rok temu, wraz z obecnym biskupem kieleckim Janem Piotrowskim, przyjął święcenia biskupie.

 

Prośmy Boga, aby nasi Pasterze, w pełni zdrowia i sił mogli wspierać diecezję tarnowską swoją posługą sakramentalną oraz codzienną troską dobro duchowe wszystkich wiernych.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Zarządzenie:

Tarnów, 23.01.2015

Nasz znak: OC – 2/5/15

 

Komunikat należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich, we wszystkich parafiach i rektoratach diecezji, w niedzielę 25 stycznia 2015 roku.

 

† Stanisław Salaterski

WIKARIUSZ GENERALNY