Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok OSP Wola Mielecka

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 29 lutego 2019 roku odbyło się Zebranie sprawozdawcze za rok 2019 Ochotniczej Straży Pożarnych Wola Mielecka. Zostało wzbogacone przyjęciem nowych członków i zaprzysiężeniem - młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu druh Eugeniusz Bąk. Wybrano przewodniczącego zebrania, sekretarza, oraz trzy osobową Komisję Uchwał i Wniosków.


Poseł na sejm RP Fryderyk Kapinos otrzymał tytuł Honorowego członka OSP Wola Mielecka

Odbyło się uroczyste ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w roku ubiegłym, a także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Zarządowi OSP jednogłośnie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy. Zaprezentowano także plan finansowy oraz plan działalności na rok 2020.

Prezes OSP Wola Mielecka skorzystał z tak szczególnej okazji i bardzo serdecznie podziękował, wszystkim, którzy udzielają pomocy i wspierają działalność OSP Wola Mielecka. Decyzją Druhów, w podziękowaniu za współpracę, honorowe członkostwo nadano - Fryderykowi Kapinosowi – posłowi na sejm RP.

Zarówno z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego – bryg. Andrzej Marczenia jak i władze jednostki w osobach prezesa dh Eugeniusza Bąka i naczelnika dh Andrzeja Kantorowskiego podsumowały prowadzone razem z Państwową Strażą Pożarną na szeroką skalę ubiegłoroczne działania przeciwpowodziowe na terenie miejscowości. Wspólnymi siłami i działaniami udzielono pomocy wielu mieszkańcom Woli Mieleckiej ratując ich mienie przed zalaniem.

Zebranie sprawozdawcze stało się także okazją m.in. do rozmów dot. współpracy druhów z komendą powiatową PSP Mielcu, lokalną społecznością oraz przyszłych działań i kierunków rozwoju jednostki OSP w Woli Mieleckiej. Jednostka OSP Wola Mielecka powstała w 1898 roku. Obecnie zrzesza 50 członków w tym 9 druhen i 41 druhów.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Fryderyk Kapinos - Poseł na sejm RP,  z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Andrzej Marczenia, przedstawiciel komendanta powiatowego PSP w Mielcu – mł. bryg. Wojciech Kopacz, Zbigniew Wicherski Radny Gminy Mielec, Danuta Wiącek przewodnicząca KGW Wola Mielecka, sołtys Mariusz Kawalec oraz przedstawiciele Rady sołeckiej.link do filmu: https://youtu.be/nIYxAHZKzIIlink do galerii: https://wicherski1.blogspot.com/2020/03/zebranie-sprawozdawcze-za-2019-rok-osp.html#more


Zaproszenie na zebranie
10-02-2020
29 lutego 2020 roku o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Mieleckiej.

Porządek zebrania poniżej: