Podsumowanie ferii zimowych 2020 w Gminie Mielec

Ciekawa oferta przygotowana przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec na tegoroczne ferie zimowe sprawiła, że wszystkie zajęcia cieszyły się dużą popularnością.

Wszystko co dobre szybko się kończy. Tegoroczne Ferie Zimowe to już historia.

Przez pierwszy tydzień w Ośrodku Kultury w Chorzelowie oraz Filii w Woli Mieleckiej skorzystać można było z warsztatów tanecznych, na których uczestnicy poznali zagadnienia związane z baletem. Na zajęciach plastycznych, każdy mógł wykonać kolorową torebkę na prezenty oraz papierową śnieżynkę.

Z zainteresowaniem dzieci i młodzież wzięły udział w słowiańskiej lekcji historii oraz warsztatach garncarskich, na których powstały gliniane kubki oraz figurki.

W ramach ferii zorganizowano również wycieczki do kina na film pt. „Urwis” oraz wrotkarni, gdzie wspólnie z animatorami odbyły się zmagania sportowe.

Ferie w bibliotece w Woli Mieleckiej
W czasie ferii zimowych Filia Biblioteczna w Woli Mieleckiej zorganizowała dla dzieci i młodzieży spotkanie z Tomaszem Bernatem, niezwykłym pasjonatem przyrody i fotografii. Wystawę prac Tomasza pt. „Przyroda sztuką” można było obejrzeć w październiku ubiegłego roku w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej. Zwiedziło ją wiele osób, m.in. uczniowie Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.

Spotkanie na feriach pozwoliło poznać bliżej autora zdjęć. Liczna grupa dzieci wysłuchała opowieści Tomasza o swoich zainteresowaniach przyrodą i fotografią, o okolicznościach powstawania niezwykłych zdjęć. Całość uzupełniła świetnie przygotowana prezentacja multimedialna.
Tomasz Bernat ma 18 lat i jest uczniem klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Mieszka w Woli Mieleckiej. Jest m.in. dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Na skrzydłach Dedala”. W ubiegłym tygodniu zajął 3 miejsce w konkursie „(Nie)znane kapliczki, krzyże i figury przydrożne naszego regionu”. Jednak jak sam często podkreśla, nie dla nagród fotografuje, lecz dla idei i potrzeby piękna.link do strony: https://wicherski1.blogspot.com


Ferie z kulturą 2020 w Gminie Mielec
07-01-2020

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec serdecznie zapraszają do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych. Zajęcia plastyczne i taneczne, warsztaty garncarskie, żywe lekcje historii wycieczki do kina i wrotkarni to atrakcje jakie czekać będą na wszystkich, którzy w ferie zdecydują się odwiedzić Ośrodek Kultury w Chorzelowie oraz Filię w Woli Mieleckiej.

Filia Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Mieleckiej
Program ferii:
Poniedziałek 13.01.2020 godz. 11:00-13:00
Zajęcia taneczne „Zimowy Balet”

Wtorek 14.01.2020 godz. 10:00-13:30
Wycieczka do Kina Galaktyka w Mielcu na film animowany „Urwis” - obowiązują wcześniejsze zapisy

Środa 15.01.2020 godz. 12:30-14:30
Żywa Lekcja Historii oraz Warsztaty Gancarskie prowadzone przez Osadę Słowiańską - Obowiązują wcześniejsze zapisy

Czwartek 16.01.2020 godz. 11:00-13:00
Zajęcia plastyczne „Zimowi odkrywcy”

Piątek 17.01.2020 godz. 10:00-13:30
Wycieczka do WyWrotkarni w Mielcu - obowiązują wcześniejsze zapisy

Szczegółowe informacje o wydarzeniach można uzyskać:-osobiście w siedzibach organizatora, tel.17584 14 83 w. 23

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu dostępnego w siedzibie SOKiS Chorzelów oraz Filii SOKiS w Woli Mieleckiej oraz stronie internetowej Ośrodka Kultury:
>> REGULAMIN <<Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie:
Poniedziałek 13.01.2020 godz. 11:00-13:00
Zajęcia plastyczne „Zimowi odkrywcy”

Wtorek 14.01.2020 godz. 10:15-13:15
Wycieczka do Kina Galaktyka w Mielcu na film animowany „Urwis” - Obowiązują wcześniejsze zapisy

Środa 15.01.2020 godz. 9:30-11:30
Żywa Lekcja Historii oraz Warsztaty Gancarskie prowadzone przez Osadę Słowiańską - Obowiązują wcześniejsze zapisy

Czwartek 16.01.2020 godz. 11:00-13:00
Zajęcia taneczne „Zimowy Balet”

Piątek 17.01.2020 godz. 10:15-13:15
Wycieczka do WyWrotkarni w Mielcu - Obowiązują wcześniejsze zapisy