Przygotowania do Konsekracji kościoła w Woli Mieleckiej

 „Jak miła Panie jest świątynia Twoja…” Drodzy parafianie czekają nas niezwykłe chwile, które przeżywać będzie nasza parafia. Ale również piękne i podniosłe. Oto bowiem szybkimi krokami zbliża się czas konsekracji Kościoła parafialnego p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. Konsekracji tej dokona Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Jeż dnia 8 października 2022 roku o godz. 11.00.

Każdego i każdą z Was, wszystkie rodziny naszej parafii serdecznie zapraszamy na to święto parafii  w najbliższą sobotę.
Transmisja on-line w telewizji internetowej „TV Synaj”.
link do filmu [ Konsegracja Wola Mielecka >>> ]  https://youtu.be/chn-JuN9q_o

Trzy dni przed konsekracją kościoła czyli od 5.10.2022 roku rozpocznie się Triduum Parafialne bezpośrednio przygotowujące nas  do tych historycznych i wielkich chwil dedykacji nowej świątyni. Poprowadzi je Ks. Stanisław Cyran – proboszcz parafii p.w. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przypomnijmy niektóre daty związane z parafią

1 X 2005 roku Ks. Biskup Wiktor Skworc – ówczesny Biskup tarnowski dokonał poświęcenia placu pod budowę kaplicy i kościoła w Woli Mieleckiej.

28 sierpnia 2008 roku ten sam Biskup poświęcił nową Kaplicę a 1 stycznia 2009 roku utworzył nową parafię p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.

W połowie sierpnia 2010 roku rozpoczęły się prace przy fundamentach nowej świątyni poprzedzone wymianą gruntu pod ławy fundamentowe.

6 października 2013 roku Ks. Bp Andrzej Jeż wmurował Kamień Węgielny z grobu Św. Piotra w Rzymie w ściany budującej się świątyni.

Kamień ten poświęcił papież Franciszek w czasie audiencji udzielonej naszemu rodakowi Ks. Piotrowi Bajorowi.


I nadchodzi czas konsekracji kościoła. Czym ona jest? Dokonuje się ona tylko raz w historii kościoła.

Konsekracja – dedykacja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce w którym niebo spotyka się z ziemią. 

W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Jest to bardzo rozbudowana uroczystość. My wspomnijmy tylko najważniejsze w skrócie. Na początku, Biskup konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych.  W tym akcie nawiązuje się do chrztu świętego, która czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian kościoła. Umieszcza się również relikwie świętych męczenników. W naszym ołtarzu głównym spoczną relikwie Bł. Karoliny dziewicy i męczennicy. Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary.

Namaszcza się też ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany i Jemu służyć jako Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem, dokonuje się niewidzialne namaszczenie Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te oznaczają, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga.  Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą.

Następnie będzie uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła, miejsca namaszczenia ścian, oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa – Światłość świata.

Do namaszczenia ścian, służą Zacheuszki, czyli specjalne świece, których jest 4 w nawiązaniu do czterech Ewangelistów. Ks. Biskup namaszcza je w miejscu krzyżyków. To w skrócie obrzęd konsekracji.

Drodzy parafianie! Nasz kościół nie jest jeszcze w pełni uposażony ale są już w nim wszystkie najważniejsze miejsca i rzeczy do sprawowania kultu i liturgii: Ołtarz, Tabernakulum, Chrzcielnica, Ambonka, Stacje Drogi Krzyżowej i wystrój głównej ściany prezbiterium.

To dzięki waszej ofiarności większości parafian, za którą chciałem bardzo serdecznie podziękować. To dzięki parafiom, które pomagały nam w budowie kościoła, a jest ich 15, w których głosiliśmy kazania i zbieraliśmy ofiary na tacę na budowę kościoła.

To wreszcie wielu znanych i anonimowych darczyńców z wielu miejsc w Polsce . Im też należą się słowa wdzięcznej pamięci.

Na uroczystość konsekracji Kościoła  zaproszona jest cała parafia jak również wielu gości z innych parafii.
Do wszystkich was także dotrą zaproszenia indywidualne za pośrednictwem członków Rady parafialnej Zaproście też Wasze Rodziny, krewnych i znajomych.

Jeszcze raz składam Bóg zapłać za modlitwy i przyjmowane cierpienia ofiarowane w tej intencji.

Nadal polecajmy Bożej Opatrzności wszystkie sprawy związane z budowaniem kościoła duchowego i materialnego w naszej wspólnocie. 
Szczęść Boże!


Tematy podobne:
* KRONIKA parafii  [ZOBACZ >>>]