Rok Wiary szansą na odnowienie relacji z Bogiem

„Od początku mojej posługi następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem” — napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w  liście apostolskim Porta fidei, zapowiadającym Rok Wiary. Papież zainauguruje go uroczyście 11 października 2012 roku. Dla nas, katolików, to wielka szansa na odnowienie naszej relacji z Bogiem. Czy potrafimy ją dostrzec i z niej skorzystać?


Ojciec Święty postanowił, że tego dnia, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, który bardzo ożywił Kościół, mamy podjąć pracę nad rozwojem naszej wiary. Następca św. Piotra będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie. Okrągła rocznica rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskie-go II i 20 lat od wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego to dobra okazja, by zintensyfikować tę refleksje. Rok Wiary potrwa do 24 listopada 2013 r., czyli do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia papież odprawi Eucharystię i uroczyście dokona wyznania wiary, nad którym czyniono refleksję przez cały rok. W nawiązaniu do listu apostolskiego papieża Benedykta XVI Porta fidei, abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, zaznaczył, że „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co wierzymy”. Z kolei w nocie zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William Levada zauważył, że „wiara jest najpierw osobistym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”.
Inicjatywy Roku Wiary

W czasie tych 14 miesięcy Roku Wiary będziemy zaproszeni do autentycznego i nowego nawrócenia, do zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji. Powszechnie zauważa się kryzys życia duchowego i religijnego. Trzeba ponownie odkryć i przestudiować treści wiary, które znajdują się w Piśmie Świętym, a do których komentarz dają dokumenty Soboru Watykańskiego II i które wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego. Papież zachęca też, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, szczególnie w Eucharystii. Te najbliższe miesiące w kontekście tematu wiary mają skłonić niewierzących do refleksji, dlaczego warto wierzyć, zachęcić „letnich” wiernych do pogłębienia więzi z Chrystusem, a zaangażowanych w wiarę pobudzić do jeszcze wiarygodniejszego świadczenia wobec bliźnich, że Bóg nas kocha i dlatego zaprasza nas do kroczenia z Nim, by w przyszłości cieszyć się radością nieba. Poprzez działania duszpasterskie Kościół będzie starał się ukazać piękno wiary, zapraszać do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa. W centrum Roku Wiary znajdzie się Professio fidei. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie — odmawiane każdej niedzieli podczas Eucharystii — powinno stać się codzienną modlitwą każdego chrześcijanina. Z pewnością pomoże w tym specjalnie przygotowany przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji obrazek z wizerunkiem Chrystusa Pantokratora z Cefalu na Sycylii i tekstem modlitwy Credo, który będzie można mieć zawsze przy sobie.

Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary został włączony w całokształt działań duszpasterskich wszystkich diecezji świata. W każdej z nich na rozpoczęcie Roku Wiary biskup zgromadzi swoich wiernych w katedrze — matce wszystkich kościołów w diecezji — na Mszy św. Towarzyszyć temu będzie uroczyste wniesienie — oprócz Pisma św. — egzemplarza dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zostaną one umieszczone w specjalnie przygotowanym do tego miejscu w kościele (w wielu katedrach przy chrzcielnicy) i pozostaną tam przez cały Rok Wiary. Na zakończenie tej Eucharystii biskup wręczy księżom dziekanom egzemplarze dokumentów soborowych i Katechizm, by przekazali je parafiom swojego dekanatu. Następnego dnia podobne celebracje odbędą się we wszystkich parafiach. W ten sposób papież chce zachęcić wiernych do czytania i uważnej medytacji dokumentów, które mają ożywiać i pogłębiać naszą wiarę. Rok ten „będzie też dobrą okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, która jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” — zauważył papież Benedykt XVI w Porta fidei.

W Roku Wiary będzie proponowanych wiele inicjatyw, które mają ożywić naszą wiarę. Będą to m.in. pielgrzymki do Ziemi Świętej i Rzymu, do sanktuariów na całym świecie, specjalne nabożeństwa i spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje zaproszenie papieża, by w niedzielę w oktawie Bożego Ciała — 2 czerwca — wszyscy wierni na świecie zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiara, która jest łaską, potrzebuje nie tylko refleksji intelektualnej, ale przede wszystkim trwania na modlitwie przed Panem.
Propozycje „Przewodnika Katolickiego”

„Przewodnik Katolicki” pragnie pomóc swoim czytelnikom w dobrym przeżyciu Roku Wiary, a tym samym w bardziej świadomym wypowiadaniu słów Credo i życia nimi na co dzień. Dlatego też w naszym tygodniku znajdzie się wiele inicjatyw, m.in. cykl artykułów przybliżających modlitwę różańcową, która ma ożywiać naszą wiarę i wypraszać ją niewierzącym. Nie zabraknie też artykułów o symbolu wiary. Kalendarz na rok 2013, tradycyjnie dołączony do „Przewodnika Katolickiego”, będzie poświęcony wyznaniu wiary. Pragniemy także przybliżyć dokumenty i najważniejsze osobistości Soboru Watykańskiego II. Cenne powinny być artykuły o Katechizmie Kościoła Katolickiego, który w 30. rocznicę Soboru Watykańskiego II przekazał Kościołowi papież Jan Paweł II. W Roku Wiary przedstawimy też sylwetki apostołów, którzy przekazali nam depozyt wiary.

Jednak, aby Rok Wiary okazał się dla nas rzeczywiście owocny, powinniśmy ożywić i wzmocnić swoją wiarę. Trzeba osobistego zaangażowania.

„«Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało» (2 Tes 3,1): oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. Niech słowa apostoła Piotra rzucą ostatnie spojrzenie na światło wiary: «Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary — zbawienie dusz» (1 P 1, 6—9)” — napisał Benedykt XVI. Warto poświęcić czas, by stać się apostołem Chrystusa w XXI w.    
 
Rok Wiary — Wydarzenia w Kościele powszechnym

    11.10.2012 — godz. 10.00, plac św. Piotra, uroczyste otwarcie
    7—28.10.2012 — synod biskupów na temat „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”
    21.10.2012 — kanonizacja sześciu męczenników i wyznawców
    20.12.2012—1.05.2013 — Rzym, Zamek św. Anioła, wystawa na temat Roku Wiary
    28.12.2012—2.01.2013 — Rzym, Europejskie Spotkanie Młodych (Wspólnota Taizé)
    2.06.2013 — Boże Ciało, jednoczesna na całym świecie adoracja eucharystyczna pod przewodnictwem papieża
    16.06.2013 — dzień „Evangelium vitae” (w obronie godności osoby)
    23—28.07.2013 — Rio de Janeiro, Światowy Dzień Młodzieży
    13.10.2013 — Dzień Maryjny
    24.11.2013 — Watykan, uroczystość zamknięcia Roku Wiary