Ksiądz mgr Paweł Herudziński, Wikariusz


Ks. Paweł Herudziński, syn Kazimierza i Barbary zd. Stokłosa.

Urodzony 06.08.1980r. jako trzeci z czworga rodzeństwa Pochodzi z parafii Muchówka koło Bochni, gm. Nowy Wiśnicz , gdzie ukończył szkołę podstawową w 1995r.

W latach 1995-1999 uczęszczał do Liceum Elektro-mechanicznego w Łapanowie.

Po maturze wstąpił do WSD w Tarnowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2006 roku z rąk J.E. Ks. Bpa Wiktora Skworca.

18 czerwca 2006 roku w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim z rąk biskupa Wiktora Skorca otrzymał aplikat na pierwszą parafie Borki k. Szczucina.

Decyzją ks. Bpa Ordynariusza od 26 sierpnia 2009 roku objął stanowisko księdza wikariusza w Woli Mieleckiej.