Ks. mgr Dominik MIKULSKI

Ks. mgr Dominik MIKULSKI – ur. 25.04.1990 w Brzesku. Parafia rodzinna - św. Pawła Apostoła w Bochni. W 2009 roku zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kaziemierza Wielkiego w Bochni.
W latach 2009-2015 odbył studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Dnia 30 maja 2015 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Andrzeja Jeża.
Od dnia 27 sierpnia 2015 r. do sierpnia 2018 roku pełnił funkcję wikariusza w Parafi p.w. Świętego Józefa Robotnika w Rytrze.

Od 31 sierpnia 2018 roku do sierpnia 2023 roku wikariusz w Parafii pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.
Od sierpnia 2023 roku wikariusz w Iwkowej  [link >>>].