Ksiądz Piotr Bajor

Ksiądz Piotr Bajor. Urodzony 26 września 1972 r. w Mielcu, syn Józefa i Michaliny zd. Wrzesień, najmłodszy brat Krzysztofa i Małgorzaty. W latach 1979-1987 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej. Następnie rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W 1992 r. po zdaniu  egzaminu maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rozpoczynając tym samym studia na Instytucie Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 3 maja 1997 r. ówczesny Biskup Tarnowski Józef Życiński udzielił Piotrowi Bajorowi święceń diakonatu. W maju 1998 r. jako uwieńczenie studiów filozoficzno-teologicznych, przedstawił pracę magisterską pt. «Powojenne dzieje parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu», zyskując tytuł magistra teologii.

 

30 maja 1998 roku w katedrze w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. W godzinach popołudniowych został serdecznie przyjęty na granicy parafii mieleckiej w Piątkowcu przez rodzinę i swoich Rodaków wraz kapłanami pracującymi w parafii. W imieniu całej społeczności Wolomielczan, chlebem i solą przywitała Księdza Prymicjanta pani Maria Bury razem z delegacją dzieci. Następnie w otoczeniu młodzieży przejechał bryczką wraz z Rodzicami do kościoła parafialnego w Mielcu. Dzień później, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przeszedł pieszo wraz z rodziną i sąsiadami do kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu, w którym odprawił pierwszą mszę świętą. Przed rozpoczęciem celebry wprowadzony przez Księdza Proboszcza, księdza prałata Stanisława Jurka, został powitany staropolskim zwyczajem, chlebem i solą przez delegację Sołectwa: Panią Sołtys wsi Wola Mielecka - Urszulę Trzpis i pana Marka Padykułę. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. profesor Janusz Królikowski wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie. Przyjęcie prymicyjne miało miejsce w Podleszanach. 1 czerwca natomiast o godz. 18.00 odprawił prymicyjną mszę świętą w kaplicy w Woli Mieleckiej, w intencji mieszkańców rodzinnej miejscowości, wdzięczny za zorganizowanie prymicji, okazaną dobroć i życzliwość Jemu i Jego Rodzicom. Na obrazek prymicyjny wybrał słowa psalmu 28: «Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało».

Od 1 lipca 1998 roku został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Bochni, następnie 1 września 2001 został posłany do parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Nowym Sączu. 30 czerwca 2002 r został zwolniony z obowiązków wikariuszowskich, by podjąć przygotowania do dalszych studiów specjalistycznych. W sierpniu 2002 r. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc, posyła księdza Piotra Bajora do Rzymu, by na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża rozpoczął studia doktoranckie z zakresu teologii dogmatycznej. Od 2004 r. przygotowuje dysertację doktorską nt. «Pochodzenie Ducha Świętego u Grzegorza Palamasa w odniesieniu do św. Augustyna i św. Tomasza». Obecnie mieszka w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, choć nadal jest zameldowany na pobyt stały w Woli Mieleckiej nr 218. 24 stycznia 2007 roku Kolegium świętowało pierwszy tegoroczny doktorat - ks. Piotra Bajora, który ukoronował swoje pięcioletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Pracę doktorską pod kierunkiem ks. prof. Janusza Królikowskiego nasz laureat napisał na temat "La processione dello Spirito Santo. La dottrina di Gregorio Palamas in relazione a quella di Agostino e Tommaso d'Aquino" (Pochodzenie Ducha Świętego. Nauka Grzegorza Palamasa w porównaniu z doktryną Augustyna i Tomasza z Akwinu). Na publicznej obronie doktorskiej oprócz profesorów byli obecni także rodzina i przyjaciele ks. Piotra oraz liczni kolegiaści. Na uroczystej kolacji w Kolegium uczciliśmy Księdza laureata w obecności Jego znamienitych gości, wśród których oprócz przyjaciół z Polski i z Italii znaleźli się także Rektor PUSC Mons. Mariano Fazio, korelator prof. Giulio Maspero z PUSC, a także pani Ambasador Hanna Suchocka, list gratulacyjny wystosował zaś sam Kardynał Dziwisz.

18 czerwca 2007 roku został mianowany pracownikiem Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie. Na początku zajmował się sprawami dotyczącymi uniwersytetów i wydziałów teologicznych w Polsce.

Kongregacja jest jednostką administracji Watykanu, odpowiadająca świeckiemu ministerstwu. Dziewięć Kongregacji tworzy Kurię Rzymską, przy pomocy, której Papież załatwia sprawy Kościoła powszechnego i która w jego imieniu i jego autorytetem wykonuje zadania dla dobra i służby Kościołom partykularnym, czyli diecezjom na całym świecie. Kongregacja Wychowania Katolickiego zajmuje się sprawami dotyczącymi wszystkich seminariów i domów formacji religijnej i świeckich instytutów; wszystkich uniwersytetów, fakultetów, instytutów i szkół wyższych oraz wszystkich szkół i instytutów zależnych od władz kościelnych. Ta Kongregacja jest również odpowiedzialna za wizytacje apostolskie tychże instytucji, za nominacje rektorów uczelni katolickich oraz za erygowanie seminariów.


30 kwietnia 2014 roku
papież Franciszek odznaczył ks. Piotra Bajora tytułem honorowym „kapelana Jego Świątobliwości” (tytuł prałata).


Kontakt e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ks dr Piotr Bajor odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
09-11-2015  [ZOBACZ więcej]

Uroczyste spotkanie po obronie doktoratu 24-01-2007

Audiencja u Ojca Świętego Benedykta XVI   2-12-2005