Ksiądz Zbigniew Smołkowicz

Ks.mgr Zbigniew Smołkowicz , syn Józefa i Marii z domu Nowak.
Urodzony 6 III 1962 w Gorlicach jako drugi z pięciorga rodzeństwa. Pochodzi z parafii Szymbark k. Gorlic, gdzie ukończył Szkołę Podstawową w 1977 roku. W latach 1977-1981 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wyświęcony na kapłana 24 V 1987 roku.

Po święceniach pracował kolejno w parafiach:
1987-1990 Krzyżanowice
1990-1992 Straszęcin
1992-1998 Grobla
1998-2004 Dębica - parafia pw. Miłosierdzia Bożego
2004-2008 - Parafia św. Mateusza w Mielcu
1 stycznia 2009 roku proboszcz Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej


Decyzją księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca z dnia 26 VIII 2004 roku mianowany wikariuszem w parafii pw. Św Mateusza w Mielcu, z poleceniem budowy świątyni i plebani w Woli Mieleckiej.

Na mocy kan. 515 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ordynariusz tarnowski ks. biskup Wiktor Skworc erygował w dniu 1 stycznia 2009 roku parafię p.w. Opatrzności Bożej w Woli Mieleckiej. Nowo utworzona parafia powstała po wydzieleniu z parafii pw. Św.Mateusza w Mielcu miejscowości: Wola Mielecka, Piątkowiec (część).

Administratorem parafii został ks.mgr. Zbigniew Smołkowicz. Głównym zadaniem ks.Zbigniewa jest troska o zbawienie wiernych parafii w Woli Mieleckiej, oraz administracja tej Parafii w sprawach duchowych i materialnych od dnia 1 stycznia 2009 r., oraz staranie o budowę kościoła parafialnego. Parafia w Woli Mieleckiej jest 445 parafią w diecezji tarnowskiej. Uroczyste ogłoszenie dekretu odbyło się w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2009 roku.

Z dniem 8 stycznia 2009 roku ks. mgr Zbigniew Smołkowicz zarządza parafią w Woli Mieleckiej, in spiritualihus et temporalibus, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnego i diecezjalnego prawa kościelnego. W kaplicy mogą odbywać się chrzty, śluby, pogrzeby, założono nowe księgi metrykalne, oraz zaczęła działać kancelaria. Przystąpiono do budowy kościoła i dzwonnicy.


Parafia należy do do Dekanatu Mielec-Północ, a funkcje kościoła parafialnego tymczasowo pełniła będzie kaplica pw. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej.