DSM

DSM - Dzieci Maryji

Dziecięca Służba Maryjna przy Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej liczy 28 osób, od klasy pierwszej do szóstej, wśród nich jest sześć również kandydatek. Opiekunem grupy jest Siostra Klemensa Kotwica, wielką pomocą służy Katarzyna Stonik, która pomaga s.Klemensie.

Kolędnicy z Woli Mieleckiej pomogą rówieśnikom z krajów misyjnych

Kolędnicy misyjni, którzy odwiedzili mieszkańców Woli Mieleckiej, wspierają budowę kolejnych studni głębinowych oraz powstanie ośrodków katechetycznych. Celem kolędy misyjnej było niesienie radości z narodzenia Jezusa, oraz Jego błogosławieństwa do wszystkich mieszkańców, którzy kolędników przyjęli, przy okazji zbierano ofiary dla dzieci z krajów misyjnych.

DSM - Idee przewodnie i zarys programu

Najważniejsze treści programowe DSM zawarte są w czterech ideach przewodnich, którym nadano formę dwupoziomową. Pierwszy poziom zawiera określoną treść teologiczną: Bożą prawdę i wezwanie. Drugi zawiera treść egzystencjalną, wskazującą miejsce, gdzie tę prawdę możemy poznać i gdzie możemy realizować wezwanie w niej zawarte.

Historia DSM w diecezji tarnowskiej

Zaczęło się w Tarnowie ponad 25 lat temu. W kręgu osób współpracujących z ówczesnym diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które spotykały się, aby przygotować programy i pomoce formacyjne dla ówczesnych młodzieżowych grup apostolskich, powracała wciąż myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd - w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów ministranckich - takich możliwości.