LSO

Święto LSO 2012

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym całej Liturgicznej Służby Ołtarza. 25 listopada 2012 roku dzieci i młodzież zrzeszona w różnych grupach formacyjnych: ministrantów, lektorów, DSM, scholi, grupy młodzieżowej, grupy apostolskiej wyraziła wdzięczność za dar bycia tak blisko Chleba Eucharystycznego, za wszystkie otrzymane łaski, odnowili także swoje przyrzeczenia.

Parafialna dyskoteka LSO

W dniu 20 sierpnia 2011 roku w ZS w Woli Mieleckiej odbyła się parafialna dyskoteka zorganizowana przez ks. Pała Herudzińskiego wraz z rodzicami. Udział w niej wzięło około 50 członków LSO (Liturgicznej Służby Ołtarza ) Świetna zabawę przy dobrej muzyce zapewnił nam pan Mariusz Kawalec zapodając świeże kawałki .