Progi zwalniające poprawią bezpieczeństwo pieszych

Zamontowano dwa progi zwalniające sfinansowane z funduszu sołeckiego.


25 września 2011 r. na zebraniu wiejskim sołectwa Wola Mielecka podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Mielec na rok 2012 ze środków budżetu Gminy Mielec w ramach funduszu sołeckiego.

Podjęto uchwałę, w której część funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup i zamontowanie dwóch progów zwalniających na wąską drogę gminną tzw Ścieżki.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych, oraz rozwijane nadmierne prędkości kierowców samochodów i motocykli poruszających się do drodze, zakup progów zwalniających był jak najbardziej uzasadniony bo progi zwalniające poprawiają  bezpieczeństwo mieszkańców, dzieci i młodzieży poruszających się tą drogą do kościoła, szkoły i przedszkola.

W miesiącu kwietniu zamontowano dwa progi zwalniające, jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt zakupu progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżki to kwota  4.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma firmę INBUD z Krakowa wyłoniona w konkursie ofert. Inwestycja została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Woli Mieleckiej.