Duszpasterska Rada Parafialna 2012

W wyniku wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej  przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 roku  zostali wybrani : Dyduła Zbigniew, Murjas Leszek, Warchoł Wiesława, Fronc Wiesław, Kołodziej Marta, Gazda Marcin, Stec Tadeusz, Wilk Jan, Ziółkowska Aurelia, Cisło Józef, ks. Herudziński Paweł,  Bąk Władysława, Niedźwiedź Beata.


Wyniki wyborów do Rady Parafialnej Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej:

Z Rejonu I - drogi na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew    - 55 głosów
Murjas Leszek       - 37

Z  Rejonu II – drogi na Trzcianę
Warchoł Wiesława     - 28
Fronc Wiesław           - 50

Z Rejonu III - drogi Tarnowskiej

Kołodziej Marta - 23
Gazda Marcin    - 15

Z Rejonu IV  - drogi na Podleszany i Płyty
Stec Tadeusz         - 20
Wilk Jan               - 13  

Z Rejonu V - Piątkowiec
Ziółkowska Aurelia  - 11
Cisło Józef            - 34

Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów : Krawiec Roman 24, Kołodziej Krzysztof  22 – /zrezygnował z udziału w radzie/, Niedźwiedź Beata 14, Wiącek Jan – 14 , Szot Fryderyk 12, Maziarz Robert 5. Oddano razem 378 głosów , w tym 11 nieważnych .

Ponadto w skład Rady z nominacji ks. Proboszcza weszli: Ks. Paweł Herudziński – wikariusz parafii ; pani Władysława Bąk przedstawicielka parafialnej CARITAS oraz przedstawicielka Kręgu Biblijnego pani Beata Niedźwiedź .

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za poważne i odpowiedzialne potraktowanie wyborów do Rady parafialnej. Wybranym członkom Rady gratulujemy wyboru i zapraszamy na spotkanie w nowym składzie we wtorek po wieczornej Mszy św.


11.XI 2012

Od dzisiaj do przyszłej niedzieli trwać będą w naszej parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Oznakowane kartki wyborcze rozdadzą po Mszy św. lektorzy. Na karteczce proszę wpisywać nazwisko tylko jednego kandydata ze swojego rejonu wyborczego. Zostaną wybrani dwaj , którzy zdobędą najwięcej głosów. Głosować może każdy parafianin po ukończeniu 18 roku życia. Karteczki proszę wrzucać na tacę w czasie kolekty lub przed obrazem Miłosierdzia Bożego w ciągu całego tygodnia.

Oto lista kandydatów:                                                                                           
Z Rejonu I - drogi na Rzędzianowice
Dyduła Zbigniew  
Muryjas Leszek 
Krawiec Roman           
Z  Rejonu II – drogi na Trzcianę
Warchoł Wiesława
Niedźwiedź Beata         
Fronc Wiesław  
Z Rejonu III - drogi Tarnowskiej
Kołodziej Krzysztof
Wiącek Jan      
Gazda Marcin
Kołodziej Marta      
Z Rejonu IV  - drogi na Podleszany i Płyty
Szot Fryderyk           
Wilk Jan  
Stec Tadeusz              
Z Rejonu V - Piątkowiec
Cisło Józef  
Maziarz Robert
Ziółkowska Aurelia