Procesja Bożego Ciała

W czwartek 23 czerwca 2011 roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św. o godz. 9:30 wierni, dzieci sypiące kwiaty, dzieci pierwszo komunijne, ministranci i schola parafialna Parafii pw.Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej udali się z procesją,która zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach umieszczonych obok kaplicy, przy których czytane były fragmenty czterech ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Po raz pierwszy w procesji niesiono chorągiew kościelną poświęconą 16 czerwca 2011 roku, a ufundowany przez rodzinę z Piątkowca. Na awersie chorągwi widnieje bryła przyszłego kościoła zaczerpnięta z planów projektu budowlanego, zaś z drugiej strony jest portret beatyfikacyjny Jana Pawła II. Motywy sztandaru opracowali: ks.Zbigniew Smołkowicz i Józef Cisło.


- Film z procesji