Podziękowanie za wykonanie konfesjonału, komitet budowy kościoła

Drodzy mieszkańcy Woli Mieleckiej.
Ponieważ został zakończony I etap budowy tj. zakup ziemi, pragnę po poświęceniu placu powołać komitet budowy przyszłego kościoła. Dlatego też już teraz podzieliłem miejscowość Wola Mielecka i część Piątkowa na kilka rejonów, które będą reprezentowane przez swoich przedstawicieli w komitecie.


Pragnę, aby to byli ludzie pro-społeczni, zaangażowani nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynem, w organizowaniu pomocy przy budowie.

Rejony
- Rejon I od mostu po obu stronach drogi tarnowskiej do drogi na Podleszany i Trzcianę
- Rejon II od Podleszan po obu stronach drogi do krzyżówki z drogą tarnowską
- Rejon III Płyty
- Rejon IV Piątkowiec
- Rejon V od Piątkowca prawa strona drogi tarnowskiej do drogi na Podleszany
- Rejon VI od od Piątkowca lewa strona drogi tarnowskiej do drogi na Trzcianę
- Rejon VII od Trzciany prawa strona drogi do nr 518
- Rejon VIII od Trzciany prawa strona drogi od nr 509 do krzyżówki
- Rejon IX od Trzciany lewa strona drogi do nr 501 Rejon X od Trzciany lewa strona drogi od nr 496 do krzyżówki
- Rejon XI od Rzędzianowic prawa strona drogi do nr 85
- Rejon XII od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 88 do mostu
- Rejon XIII od Rzędzianowic lewa strona do nr 100
- Rejon XIV od Rzędzianowic lewa strona od 102 do mostu

Jak już słyszeliśmy od września w Parafii św. Mateusza przybył do pomocy duszpasterskiej jeszcze jeden Ksiądz wikariusz; dlatego zgodnie z moją obietnicą w kaplicy katechetycznej od I niedzieli września będzie odprawiana Msza święta już w każdą niedzielę.

Przy tej okazji składam serdeczne podziękowanie za wymalowanie i odświeżenie kaplicy katechetycznej panu Wiesławowi Węgrzyn, państwu Genowefie i Henrykowi Wieczorkom i pani Władysławie Bąk, a panu Janowi Dereń za wykonanie pięknego konfesjonału. Za ich bezinteresowną pracę z serca Bóg zapłać!

Ks. Zbigniew Smołkiewicz