Wizyta duszpasterska w parafii 2013-2014

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości.  Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.

 

Wizyta duszpasterska w parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej 2013-2014

Piątek  27 XII 2013 od godz. 9:00
   1. Piątkowiec – od lasu lewa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369
   2. Piątkowiec – od lasu prawa strona drogi w kierunku Woli Mieleckiej do nr 369b

 Sobota 28 I od godz. 8:30
   1. Wola Mielecka od Piątkowca lewa strona drogi do nr 352
   2. Od Podleszan domy po prawej stronie drogi

Niedziela 29 I od godz. 14:00
   Wola Mielecka od Piątkowca  domy po prawej stronie drogi tarnowskiej do nr 312a

Poniedziałek 30 XII od godz. 8:30
   1. Od Trzciany prawa strona drogi do nr 498
   2. Od Trzciany lewa strona drogi do nr 525
 
Czwartek 2 I 2014 od godz. 14:30
    Od Podleszan domy po lewej stronie drogi

Sobota 4 I 2014 od godz. 8:30
   1. Od nr 489 prawa strona drogi od Trzciany do krzyżówki
   2. Od nr 516 lewa strona drogi od Trzciany do ścieżek

Niedziela 5 I 2014 od godz.14:00
   Od drogi na Trzcianę prawa strona drogi tarnowskiej do nr 351

Czwartek 9 I 2013 od godz. 14:30
   1. Płyty od drogi na Podleszany lewa strona
   2. Płyty od drogi tarnowskiej prawa strona

Sobota 11 I 2012 od godz. 8:30
   1. Od mostu lewa strona drogi tarnowskiej do nr  311 b
   2. Od Rzędzianowic prawa strona od nr 1 do 71 

Niedziela 12 I 2013 od godz. 14:00
   Od Rzędzianowic prawa strona od nr.76 do 119a

 

Poniedziałek 13 I 2013 od godz. 14:30
   1. Od drogi na Rzędzianowice prawa strona drogi tarnowskiej i drogi na Trzcianę  do spotkania
   2. Ścieżki oraz domy naprzeciw Kaplicy do spotkania


Czwartek 16 I 2013 od godz. 14:30
   1. Od Rzędzianowic prawa strona drogi od nr 123 do spotkania
   2. Od mostu po obu stronach drogi na Rzędzianowice do spotkania
 
Sobota 18 I 2013 od godz. 8:30
   1. Od Rzędzianowic lewa strona drogi od nr 12 do spotkania
   2. Od nr 147 prawa strona drogi na Rzędzianowice do spotkania

Niedziela 19 I 2013 od godz.14:00
   Osiedle Baranówka

Drodzy parafianie !
Tradycyjne, dobrowolne ofiary z kolędy przeznaczone są tak jak w poprzednich latach na budowę świątyni.
Gdyby zaistniały nie do przewidzenia przeszkody i zdarzenia losowe porządek kolędy może ulec zmianie.

 Ks. Zbigniew Smołkowicz


Wizyta duszpasterska, kolęda w naszym domu

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości.  Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian.

Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach.

Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się.

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie "kolędą" zawiera w sobie bogactwo znaków i treści.

Piękna i głęboka jest treść śpiewanych tradycyjnie kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzonym Bożego Syna, który chce być "Bogiem z nami". Otwierając drzwi domu, mieszkania, by zaprosić Emmanuela, by się narodził w każdym człowieku, w każdej rodzinie i w każdym sercu.

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kałana jest odczytanie w rodzinie fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa oraz bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców, np: "Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa". Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.

 

Niestety zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Co oznaczają litery: C+M+B? Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: "Christus Multorum Benefactor", czyli: "Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą". Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: "Christus Mansionem Benedicat" -"Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu".

 

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.


Miło, kiedy podczas odwiedzin kolędowych bierze w nich udział cała rodzina.
Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie.

Na stole powinno leżeć Pismo św., krzyż, świece, woda święcona i kropidło.
Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego